1. 1.
  Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Felak, sabah manasına geldiği gibi yarmak manasına da gelir. Bundan sonra gelen Nâs suresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamına "muavvizeteyn" denir. Bu surelerin şifa maksadıyla okunduğuna dair hadisler vardır.

  De ki:
  1.Sabahın Rabbine sığınırım.
  2. Yarattığı şeylerin şerrinden,
  3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
  4.Düğümlere üfüren-kadınların şerrinden,
  5. Ve hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden.
  9 ... vezir tonyukuk
 2. 2.
  sondan ikinci suredir.
  3 ... extra
 3. 3.
  Genellikle Nâs suresi ile birlikte okunarak zararlı ruhani varlıklara (cin,şeytan,vs,vs) combo yapılan sure...
  5 -1 ... tim
 4. 4.
  MÂNÂSI
  De ki: Yaratılmışların şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset edenin, içindeki hasedini dışarıya vurduğu vakit, şerrinden; şafak aydınlığının Rabbine (Allâh'a) sığınırım.
  3 ... insensible
 5. 5.
  kul e'ûzü birabbilfelak.
  min şerri mâ halak.
  ve min şerri ğasikın izâ vekab.
  ve min şerrinneffâsâti fil'ukad.
  ve min şerri hâsidin izâ hased.
  8 ... martilarisevenadam
 6. 6.
  bilhassa nazar korkusu olduğunda okunması hayra alamet muhafız sure, nas ile birlikte okunduğunda ise tam bir kale içinde korunursunuz.
  2 ... istanbul
 7. 7.
  Mekke'de nazil olmuştur. beş ayettir. Felak, sabah manasına gelir. Nâs suresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamına "muavvizeteyn" denir.
  1 -1 ... rire jaune
 8. 8.
  felak ve nas nazara karşı değil, insanın endişelenmesine sebep olan nazar fikrine karşı dualardır.
  ... udnapistim
 9. 9.
  kötü varlıkların uzaklaştırılması için okunması gereken dua.
  nas suresiyle birlikte okunduğunda etkilidir.
  ... max jack
 10. 10.
  kur'an-ı kerim'in 113. suresi.

  Min şerri mâ halak. ayetindeki "halak" kelimesi, üstünlü "hı" olduğu için gırtlaktan çıkartılması elzem olan ve bu şekilde yaratmak manasına gelen ve eğer ki bu kelimede ki "hı" harfi üstünlü "he" veya üstünlü "ha" gibi okunursa traş etmek manasına gelmekte ve mana tamamen değişmekte, dolayısiyle eğer namazda iseniz namazınız bozulmakta, hatim indirmekteyseniz hatminize halel gelmektedir.
  1 -3 ... lightsaber