1. 1.
  artık birbirleri ile barışık olması gereken ve birbirleri ile çelişmeyen iki gerçek.

  evrim artık kaçınılmaz bir gerçektir.
  evrim sanıldığı gibi başıboş oluşlar bütünü değildir, tesadüf ile ilerlemesi yöneticinin olmaması demek değildir. havaya atılan bir madeni paranın yazı ya da tura gelmesi yüzbinlerce değişkenden etkilenir ve bu da insan beyni ile hesapnalamayacağı için tesadüf denilir. fakat allah her şeyden haberdardır. kuran'da bildirildiği gibi bir yaprak bile ondan izinsiz hareket etmez.

  evrimdeki ilerleme de allah'ın izni ile olur fakat bunu başıboş sanırız. insanın ve diğer hayvanların evrimi tıpkı allah'ın değişik zamanlarda farklı dinler ve peygamberler göndermesi gibi, koşullara uygun gerçekleşir, oluşan fizikzel değişikliklerin kalıtımsal akratılması yine allah'ın izni ile farklı mekanizmalarla olur ki çoğu çözülememiştir.

  evrim vardır, inkar edilemez bir gerçektir. fakat allah'ın kontrolundedir. her şey imtian gereği bizlere çok basit görünür bediuzzamanın dediği gibi ama arkasında anlaşılmaz mekanizmalar vardır, tıpkı görmek gibi. çok basit görürüz ama mekanizmasına bir kütüphane dolusu kitap yetmez.

  evrim allah'ın verdiği bir bilimdir. üzerinde çalışmak ise ibadettir.

  ırkların gelişimleri de yine programa dahildir, en uygun şekilde tüm kainat davranışını değiştirir.
  6 -7 ... tensor tympani
 2. 2.
  yaşar nuri öztürk;

  - Evrimleşme, islam düşüncesinde Darwin'den bin küsur yıl önce ele alınmış ve işlenmiştir. Fark, Müslüman düşünürlerin evrimleşmeyi Darwin'in aksine, materyalist-ateist bir bakışla değerlendirmemeleridir. Müslüman düşünürler, evrimleşmenin arkasında Yaratıcı'nın, Allah'ın irade ve planlamasını görmektedirler. Böyle bir bakış açısı onlara Kur'an tarafından verilmiştir.
  Biz bu konunun geniş açıklamasını, 'Mevlana ve insan' adlı eserimizin 'Mevlana ve Evrim' adlı bölümünde yapmış bulunuyoruz. Burada çok kısa bir özet vermekle yetinmek durumundayız:
  Kur'an, arkasında planlayıcı, güdücü gücün Allah olduğu bir evrimleşmeden söz etmektedir.
  Darwin (ölm. 1882) ise, bu tanrısal iradeye dayalı evrimleşmeyi, Allah'ı devre dışı bırakarak tesadüflere ve kavgaya bağlamış, evrimleşme adına korkunç bir kaos yaratmıştır.
  islam düşüncesinde evrimleşme konusunu sistematik sayılabilecek bir biçimde ilk ele alan düşünür Cahız (ölm. 255/868) olmuştur.
  Cahız'ın daha çok bilim açısından ele aldığı evrimleşme konusu, ünlü Müslüman filozof ibn Miskeveyh (ölm. 421/1030) tarafından felsefi planda incelenmiştir. ibn Miskeveyh, 'el-Fevzü'l-Asgar' adlı ölümsüz eserinde evrimleşmeyi, Darwin'den tam 850 yıl önce incelemiş ve Darwin'in vardığı sonuçlara daha o zamandan varmıştır. Darwin'in bundan haberi elbette yoktur ama, şunu bilmeliyiz:
  Darwin'e mal edilen teorinin gerçek sahibi ibn Miskeveyh'tir.
  ibn Miskeveyh'e göre, yüksek alemden inen nefs (ruh) çeşitli dünya varlıklarında kendini göstere göstere tekamül etmiş, nihayet insanlık mertebesine gelmiştir.
  Bu süreçte, hayat eserini ilk kabul eden varlık bitkidir. Aşağı düzeyinde bitki tohumsuz ürer. Otlar gibi...
  Nihayet evrim, üzüm ve hurma ağacına ulaşır.
  Bitkiler alemi, hurma ile, tekamülünün son sınırına varmış olur. Hurmada artık hayvan özelliği belirmeye başlamıştır.
  Hurma, bitkinin son, hayvanın ilk mertebesidir.
  Hayvanlar aleminde ilk mertebe, kısmen hareket edebilen, sadece dokunma duyusu bulunan sedef ve salyangoz gibi hayvanların.
  Evrimleşme, köstebek ve benzeri 4 duyu sahibi hayvanlarla devam edip 5 duyu sahibi, terbiye edilebilir hayvanlara ulaşır. Bu mertebede at ve şahin tipiktir.
  Evrimleşmenin insanlık mertebesine bağlanma noktasında maymunlar ve benzeri gelişmiş hayvanlar görülür.
  Ve evrimleşme devam etmektedir... (ibn Miskeveyh'in bu düşünceleri için bk. el-Fevzü'l-Asgar, 76-83)
  islam düşüncesinde evrimleşmeyle ilgili tespitler açısından büyük sufi şair-düşünür Mevlana Celaleddin Rumi (ölm. 1273) ve yine bir sufi düşünür olan Erzurumlu ibrahim Hakkı (ölm. 1772) da önemlidir.

  Erzurumlu ibrahim Hakkı'ya göre:
  "Varın yok, yokun var olması mümkün değildir. Var daima var, yok daima yoktur. Fakat, var, bir mertebeden diğer mertebeye, bir halden diğer hale geçebilir."
  "Allah'ın emriyle felekler ve yıldızlar hareket edip dört unsur ile birbirine karışmış, unsurların çiftleşmesinden önce madenler, sonra bitkiler, sonra hayvanlar vücuda gelmiş ve hayvan kendine özgü tekamülü tamamlayınca da insan vücuda gelmiştir."
  Madenlerle bitkiler arasındaki geçiş-varlık mercan, bitkilerle hayvanlar arasında geçiş-varlık hurma, hayvanlarla insan arasında geçiş-varlık maymundur. Cümle organları, kıl ve kuyruktan başka içi-dışı insana benzer.
  "Varlıklar mertebesi bir düzenle sıralanıp insan mertebesinde son bulur. Gaye, varlığın özü olan insanın meydana gelmesidir."
  "Son mertebede, ahlaken yükselip Tanrı huylarıyla vasıflanan kişi, bilginin kemaline erip küllî akla kavuşmuş ve bu mertebede varlık dairesi birleşip tamamlanmıştır." (ibrahim Hakkı; Marifetname, 27-30).

  alıntıdır: http://www.islam-portali.com
  6 ... minder amiri
 3. 3.
  (bkz: ibn haldun)
  (bkz: mukaddime)
  2 -1 ... panzerkampf
 4. 4.
  boş küme.
  1 -1 ... neset
 5. 5.
  son günlerdeki tartışmaların sonucunda ta 9. ve 10. yüz yıl'dan itibaren insanın maymundan tekamül ettiğini söyleyen islâmî ilim sahiplerinin olduğunu öğrenmemizle günün islâmcılarının ters bir evrimin sonucu olduğunu gördük.

  demek ki islâm'da evrim ters yönden işlemiş ve maalesef bugünün bağnaz islâmcılık anlayışı insanın kur'an'da da bir evrim sonucunda yaratıldığının söylendiği gibi yorumların üzerini örtmeyi seçmiş.
  -1 ... dr cureklibatur ve bay arkin
 6. 6.
  (bkz: akilli tasarim)
  ... kolsuz kapi
 7. 7.
  artık uyuşmaları gerekmektedir, zira evrim vardır.

  islam da vardır..

  o zaman: (bkz: e hadi barışın)
  -5 ... gladier
 8. 8.
  biri olmayan biri olan ikili.

  herşeyden önce, evrim yoktur. ve bu ellibinbeşyüzotuzbir kez ispatlanmıştır.

  ki zaten, adem ve havva olayı vardır.

  bağnaz değilim. bilimsel olarak da evrim yok. bunu biliyorum.

  not: isteyenlere pm'den ispatını atabilirim.
  3 -6 ... cherry no kokimiyoi
 9. 9.
  11. yüzyıl öncesinde, aklı esas alan maturidilik itikadı gereğince düşünsel ve bilimsel alanda daha özgür çalışmalar ortaya konmuş, gelgelelim eşarilik itkadının islam coğrafyasında vücut bulup yayılması ile bilimsel çalışmalar sekteye uğramıştır. bu bağlamda evrime gözü kapalı saydıranların bağnaz düşüncelerinin kaynağı da budur. bu konuyu da bu çerçevede değerlendirmek gerekir.
  1 -2 ... tralliani
 10. 10.
  9. yüzyıl'da bağdat'a yerleşen el cahiz isimli doğu afrikalı bir yazar hayvanların niteliklerini betimleyen kitabında şöyle diyordu:

  "yem olmaktan kaçınmak ve çiftleşmek için hayvanlar var olma ve kaynaklara sahip olma mücadelesi verir.

  çevresel unsurlar hayatta kalmalarını sağlayacak şekilde organizmların yeni nitelikler geliştirmesine yol açar ki, böylelikle yeni türlere dönüşürler. çiftleşecek biçimde hayatta kalabilen hayvanlar geliştirdikleri nitelikleri yavrularına da geçirir."

  10. asır orta asya âlimlerinden muhammed el nakşabi ise:

  "insan önsezileri güçlü mahlûklardan (hayvanlardan) türerken, bunlar da bitkisel varlıklardan, bitkisel varlıklarsa sırayla söylersek bir araya gelen maddelerden ve en nihayetinde semavî bedenlerden türemiştir."

  the guardian, ihsan mesud
  5 ... dr cureklibatur ve bay arkin