bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  grup karizması olarakta nitelendirilir..kişinin mensup olduğu etnik grubun,eleştirilemez ve yargılanamaz bir şekilde üstünlüğünü savunur.. (bkz: herhangi bir ideolojik görüş)
  5 ... ebuzer
 2. 2.
  "Biz Merkezcilik"'tir. Bireylerin, yaşadıkları toplumu en üstün, en iyi olarak görmeleri ve (bkz: kültürel görelilik)'ten uzaklaşmaları durumudur.
  2 ... dahii
 3. 3.
  bir toplumun başka bir toplumun değer yargılarını kendi açısından değerlendirmesi, başka kültürleri aşağı bulması.. örn; bizim için kedi köpek eti yemek iğrenç bir durumdur ama başka bir toplum için bu normal bir davranış olabilir. eskimolar yiyecek kaynakları kısıtlı olduğu için üretime katılamayan yaşlı insanları ölüme terk ederler bu bize göre bir insanlık suçudur ama o kültür içerisinde bu çok doğal kabul edilir..
  2 ... shalamar
 4. 4.
  bir kişinin diğerlerini, kendi etnik grubunu veya kültürünü merkeze alarak değerlendirme tutumu şeklinde tanımlanabilir. Pek çok önyargı ve stereotipin kaynağını oluşturan bu değerlendirme, genellikle, diğerlerinin olumsuz bir tarzda nitelendirilmesiyle sonuçlanmaktadır.
  2 ... lilith
 5. 5.
  kendi milli kültürünü diger ırklardan üstün görüp dünyanın merkezine koyma.
  1 ... jelibonur
 6. 6.
  acı bir gercektir ama türklerin % 80 ninin düsünme tarzını açıklayan kelimedir.
  2 ... tatlı su levregi
 7. 7.
  adı, bazı kaynaklarda "ırk merkezcilik" olarak geçen kavram...
  1 ... dom dom bullet
 8. 8.
  (bkz: etnosantrizm)
  1 -1 ... thedewil
 9. 9.
  dolayısıyla bir ırkın diğerinden üstün tutulmaya çalışılması dolayısıyla faşizm demektir.
  1 ... kolibandı
 10. 10.
  cemüatciliktir.

  fetçiler iyi bilir.
  1 -1 ... bl