Advertisement

 1. 1.
  Türkçesi, "eksicik" dir.
  3 ... delikanlımühendis
 2. 2.
  ona hayatımı verdiğim onu okuduğum ama hiç görmediğim tanımlanamayan şey.
  (bkz: elektronik mühendisliği)
  (bkz: şey)
  2 ... trda
 3. 3.
  Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.
  ... trinfr
 4. 4.
  çok büyük elektriksel alanlardan geçememesinin farkedilmesi elektronik teknolojisinde büyük bir gelişmeye sebep olan diyot kavramını yaratmıştır.
  -1 ... nickimicinotuzharfgerekiyormus
 5. 5.
  o kadar kafa patlatmama rağmen hiçbir zaman somut olarak görüpte hakkatende anlattıkları gibiymiş diyemeyeceğim için artık merak etmediğim herşeyde olan şey,sanat eseri.
  ... elektron
 6. 6.
  Elektron, en küçük eksi elektrik yüküne sahip Temel parçacık.

  Atomun üç bileşeninden biri (diğer iki proton ve nötrondur). Atomu maddenin en küçük birimi kabul eden kuram yoluyla, elektriğin taneciksel bir yapı içinde bulunduğu sonucuna varılır. En küçük elektrik yükü taşıyan bu taneciğin adı elektrondur. Bütün atomların dış bölümü elektron tabakalarından oluşur ve her tabaka çekirdekten uzaklığına göre K,L,M... gibi harflerle adlandırılır. Çevredeki elektronların sayısı ve konumu, söz konusu elementin kimyasal nitelikleriyle, özellikle değeri ile yakından ilintilidir. Birçok durumda, bu elektronlar maddeden çıkarılıp az ya da çok büyük bir hızla, bir elektrik alanıyla, harekete geçirilerek boşlukta yayılabilir. Boş bir tüple elde edilen katot ışınları; radyoaktif cisimlerin beta ışınları; ısgın metalleri etkileyerek çıkardığı elektrik, vb.

  Normal koşullarda elektronlar atomun artı yüklü çekirdeğine bağlı durumda bulunur. Nötr bir atomdaki elektronların sayısı, çekirdeki artı yüklerin sayısına eşittir. Ama bir atomda artı yüklerin sayısından daha fazla ya da daha az elektron bulunabilir. Bu durumda atomun toplam yükü eksi ya da artı olur; böyle yüklü atomlara iyon adı verilir. Bir atoma bağlı olmayan elektronlara serbest elektron denir.
  1 ... bluedream
 7. 7.
  (#1285556) yanlış zamanda yanlış başlığa yanlış entry nasıl yazılır örneğine sahip dördüncü nesil yazık. ayrıca bu zatı muhterem f tipi ceza evleri için ahır benzetmesinde bulunmuş. dünyada mikro çip teknolojisini üretmeyi başaran sayılı bilim kurumlarından biri, tubitak a gereksiz kurum demiş. tubitaka bilim adamı yetiştiren universitelerin üst kurumu olan yök e de bir boka yaramaz demiş.demiş demiş demiş... herhalde dördüncü nesil olmanın heyecanından demiş.

  sadece bilgilendirmek isterim ki; bu ülkede memleketi tunceli olduğu için iş bulamayan bir sürü genç var. sadece bilgilendirmek isterim ki; bu devlet varlık vergisi adı altına bir çok gayri müslüm vatandaşını sürgüne yolladı. sadece bilgilendirmek isterim ki bu ülkede sadece düşündüğü için otelde yakılmış aydınlar var. * sadece bilgilendirmek isterim ki bu ülkede cem evleri basılan-kapatılan aleviler var... Ve sadece belirtmek isterim ki başını örttüğü için universitelere alınmayan öğrenciler var. * *
  3 -1 ... cavit
 8. 8.
  lidyalılar tarafından kullanılan ilk paradır.
  ... pyndemonium
 9. 9.
  atomun yapısında yer alan, kütlesi protonun kütlesinin 1836' da biri olan negatif yüklü tanecik.
  ... unique270
 10. 10.
  kehribar kelimesinin yunanca karşılığıdır.
  antik yunanlı bilim adamları kehribarı ovuşturunca statik elektrikle yüklendiğini keşfetmişlerdi.o gün bugundür elektrik ile ilgili üretilmiş kelimelerin temelinde elektron yatar.
  1 ... tonights the night