1. 1.
  paris'de gerçekleşmiş olan ve dünya devrim tarihi açısından iyi incelenmesi gereken oluşum.
  fransız devriminden hemen sonra var olmuştur.

  anarşizme geçişin ifadesidir. bu doğrultuda bakıldığında, gerçek komünizmin küçük ama çok iyi bir örneğini teşkil eder.

  doğası gereği otoriteyi erken kaybetmiştir. bu da karşı güçlerin (versay ordusunun) güçlenmesine göz yumulmasının sebeplerindendir.
  erken kayıpları nedeniyle başarısız olmuştur. safhaları hızlı geçmesi nedeniyle başarısız olduğu da söylenebilir.

  bu dönemde,
  eğitim materyalleri bedavalaştırılmış,
  birkaç okul laikleştirilmiş,
  bir yetimhane kurulmuş,
  bazı bölgelerdeki okullarda eğitim gören çocuklara bedava kıyafet ve yiyecek verilmiştir.

  fransız aydınları ve aşırı sağcı görüşte olanlar bile komünün vahşice yok oluşundan rahatsız olmuşlardır. zira komünün getirdiği ıslahatlar fransız devriminin aslında yer alan birçok ögeyi barındırır.

  "gerçek anlamda özgürlük" bu mudur bilinmez, lakin yaklaşıldığı anda yok edilmiştir.

  bu konuda düşünürken, üç unsur hiç bir zaman akıllardan çıkartılmamalıdır:
  özgürlük, eşitlik, kardeşlik.

  (bkz: ça ira)
  (bkz: fransız devriminin ingiltere üzerine etkileri)
  6 -1 ... bl
 2. 2.
  işçi sınıfının ilk iktidar deneyimidir. bismarck yanlısı hükümete fransız halkının güzel cevabıdır. 1871'de kurulan komün 70 gün yaşamıştır. komünarlar daha sonra kurşuna dizilmiştir. lenin, bolşevik devrimin 71.gününde komüne atıfla 'paris'i geçtik' demiştir.
  bir de komün şairleri vardır;
  (bkz: paris komünü şairleri)
  7 ... zibende
 3. 3.
  ayrıca hıfzı topuz, paris'te son osmanlılar romanında komüne katılan dört türk aydınını anlatır.
  5 ... zibende
 4. 4.
  Bismarck'ın Fransa'nın Katolik Alman devletleri üzerindeki denetimini kırmak için 1870 yılında Fransa'ya karşı açtığı savaştan sonra 18 Mart-28 Mayıs 1871 tarihleri arasında Paris'te başlayan ayaklanma. Ayaklanma ve ondan sonra 21 Mart'da yapılan yerel yönetim seçimlerinde devrimciler kazandıklarından komün yönetimi kuruldu. Bu yeni oluşturulan yönetim, 1793 Fransız devrim geleneğini sürdüren ve devrimin Paris Komünü denetiminde olmasını savunan Proudhon'cular ve şiddet yanlısı Bloquiciler'den oluşmaktaydı.

  Paris Komünü bir program yayımladı. Buna göre, Devlet dine verdiği desteği çekecektir. Fransız Cumhuriyet takvimi kullanılacak, iş saati on saat ile sınırlandırılacaktır.

  Hükümet birlikleri, Komüncülere karşı 21 Mayıs 1871 tarihinde saldırı başlattı, 20 bin komüncü öldürüldü. Ayrıca 38.000 kişi tutuklandı ve 8.000'e yakın kişi sınır dışı edildi. Hükümet, bunun ardından elde ettiği güçten, sert yöntemlere başvurdu.

  Paris Komünü, Marksistler tarafından tarihin ilk sosyalist devrim denemesi olarak kabul edilir. Kral Marks Paris Komünü'ne, Proletarya diktatörlüğünün ilk örneği olarak bakmıştır.
  4 ... lilith
 5. 5.
  Paris komünü Marksistlerin ilk pratiği sayılabilir. Büyük Ekim devrimininyapılması içinde bir takım sonuçlar vermiştir. Proleterya diktatörlüğünü gerçekleştirmek için sadece enternasyonalin yeterli olmayacağı bunun yanında bir işçi partisinin gerekliği olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca devrim yayılmak üzereyken anarşistler yüzündende yayılamamıştır. Marsilyadaki enternasyonal yönetimi devirerek başa geçmiş ve Marsilya komününü ilan etmiştir. Fakat Bakunin yüzünden bu gerçekleşmez. Bakunin olaya el koyarak önce devlet binasına gider ve devletin feshedildiğini ilan eder. Bu yüzden Cumhuriyet muhafızları harekete geçer hükümet binasına gelerek Bakuninin tutuklarlar. Bu yüzden enternasyonal binası kapatılır ve komün hayalleri suya düşer,devrimin ilerlemeside başka bahara kalır.
  3 ... kisil
 6. 6.
  devrimin sadece isciler ile yapilmayacagini yanında koylulerinde olmasi gerektigini kanıtlayan komun.
  2 ... spiritualized
 7. 7.
  18 mart 1871 devriminden sonra kurulan ve 27 mayıs 1871'de devrilen fransız ihtilal hükümeti. işçiler tarafından kamu işlerini, belediye sınırları içinde ve devlete başvurmadan yönetmek amacıyla gerçekleştirilen devrimci bir girişimdi. komün'ün etkisi çok büyük oldu ve özellikle marxçılar tarafından burjuvaziye karşı işçi ayaklanmasının simgesi sayıldı.
  3 ... vernon sullivan
 8. 8.
  lenin'in "spontane bir hareketti, kimse bir biçimde, bilinçle hazırlamış değildi" diye anlattığı paris komünü'nün siyasal önlemleri arasında, başlıca "sürekli ordunun kaldırılması" ile "bürokrasinin kaldırılması" geliyordu. karl marx'ın başlangıçta "umutsuz bir çılgınlık eylemi" diye nitelediği, ama olay patlak verdikten sonra dikkatle izleyerek alkışladığı komün, böylece, burjuva devletinin dayanaklarını ortadan kaldırma girişiminde bulunmuş oluyordu. burjuva devletinin en gelişmiş biçimi ise "parlamenter demokratik cumhuriyet" idi. bu da sürekli orduya, polise ve bürokrasiye dayanıyordu. işte marksizmin kurucularını baştan beri düşündüren konu burada düğümleniyordu: devleti ele geçiren işçi sınıfı, bu aygıtı olduğu gibi devralarak kendi egemenliği için kullanabilir miydi? karl marx, engels, lenin, bu soruya verdikleri yanıtlarda, paris komünü'nden çıkardıkları dersi gözönünde tutarak, burjuva devletinin dayanakları olan bu üç ögenin yıkılıp atılmasını önermişlerdir. çünkü onlara göre bu üç güç, burjuva sınıfının baskı mekanizmasından başka bir şey değildirler. ordu, polis, bürokrasi, el değmeksizin bırakılırsa yeni bir şey elde edilmiş olmaz. işçi sınıfı, burjuva devletinin yerine, onun daha yüksek bir biçimi olarak artık sözcüğün tam anlamı ile devlet olmayan, paris komünü örneğinde bir örgüt getirir.
  2 ... vernon sullivan
 9. 9.
  1871 YILINDA BUGÜN KURULMUŞ olan dünyanın ilk proleterya diktatörlüğü. bugün halen daha bazılarının korktuğu ve adını dahi anmak istemediği sonu kanlı bitmiş olan işçi iktidarıdır komün. işçi kitlelerin bilinçsizce ve kendiliğinden yaptığı devrim, kendiliğinden olması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. fakat sonucu felaket olmuştur. onbinlerce devrimci kruşuna dizilerek idam edilmiş, paris'te burjuvazinin kanlı terörü başlamıştı.
  1 ... kisil
 10. 10.
  I. KOMÜNÜN SOSYALiST EVRiM iÇiNDEKi YERi

  18 Mart 1871´de Paris halkı nefret edilen ve tiksinilen hükümete karşı ayaklandı, şehrin kendisine ait bağımsız özgür bir şehir olduğunu ilan etti.

  Merkezi iktidarın bu düşürülüşü devrimin bilinen dekorları olmaksızın, silah patlamadan, barikatların üstüne kan dökülmeksizin gerçekleşti. Silahlanmış halk sokaklara döküldüğü zaman yöneticiler kaçıştılar, askeri birlikler şehri boşalttılar, devlet görevlileri taşıyabilecekleri herşeyi yanlarına alarak aceleyle Versailles´e çekildiler. Hükümet, aynen bahar meltemindeki durgun bir su birikintisi gibi buharlaştı, ve ondokuzuncu yüzyılın azametli şehri Paris, neredeyse çocuklarının tek bir damla kanı bile dökülmeden kendisini kirleten bu pislikten arınmış buldu.

  Başarılan bu değişim, halkların kölelikten özgürlüğe [doğru] yürüşünü sağlayan uzun devrimler dizisini başlatan yeni bir çağı açtı. "Paris Komünü" adı altında, geleceğin devrimlerinin başlangıç noktası olacak yeni bir düşünceyi doğurdu.

  Her zaman olduğu üzere, bu verimli düşünce bazı bireylerin zekalarının, bazı filozofların görüşlerinin bir ürünü değildi; kolektif ruhtan doğmuş, tüm topluluğun kalbinden yükselmişti. Ancak ilk başta belirsizdi, ve ilk harekete geçenler ve onun için hayatını verenler ona bizim bugün gördüğümüz gözle bakmıyorlardı; açılışını yaptıkları bu devrimin boyutunun ve uygulamaya çalıştıkları yeni ilkenin doğurganlığının farkında değildiler. Ancak uygulamaya başladıkları zaman, onun gelecekteki hali üstlerine doğmaya başladı. Ancak sonradan, yeni ilke ayrıntısıyla düşünüldükten sonra, belirli ve kesin bir hale büründü; adaletinin ve sonuçlarının önemi tüm açıklığıyla görüldü.

  Komün´den önceki beş altı yıl boyunca, Uluslararası işçi Birliği´nin yaygın ve hızlı büyümesiyle sosyalizm yeni bir yönelime girmişti. Avrupa işçileri yerel ve genel kongrelerde biraraya geliyor ve daha önce hiç yapmadıkları bir şekilde toplumsal sorun konusunda birbirlerinin önerilerini dinliyorlardı. Toplumsal devrimin kaçınılmaz olduğunu düşünen ve bunun hazırlıklarını yapmakla yoğun bir şekilde meşgul olanlar arasında, herşeyin ötesinde bir sorunun cevap beklediği görüşü giderek ağırlık kazanıyordu. "Sanayinin bugünkü gelişimi toplumuzu büyük bir ekonomik devrime zorlayacaktır; bu devrim özel mülkiyeti ortadan kaldıracak, daha önceki nesillerin biriktirmiş olduğu sermayeyi herkesin kullanımına sunacaktır; ancak, ekonomik sistemimizdeki bu değişikliklere hangi politik kümelenme en uygun gelir?" (01).
  ... starfreedom