1. 1.
  Osmanlı padişahlarının onbeşincisi ve islam halifelerinin seksenincisi.

  Saltanatı: 1617-1618 (1.defa), 1622-1623 (2. defa)
  Babası: III. Mehmed Han - Annesi: Handan Sultan
  Doğumu: 1591 Vefatı: 20 Ocak 1639

  1591 senesinde Manisa'da doğdu. Her şehzade gibi iyi bir eğitim gördü. Ağabeyi I. Ahmet Han'ın vefatı üzerine 22 Kasım 1617'de ilk defa ekberiyet kaidesine göre yani hanedanın en yaşlı mensubu olarak tahta çıkarıldı.

  Sultan Mustafa Han, devlet meseleleri ile ilgilenmediğini ifade ederek saltanatı kabul etmedi ise de bu hal devlet erkanınca göz önüne alınmadı. Ancak çok geçmeden devlet işlerinde Sultan'ın yabancı kalması ve işlerin karışması üzerine devlet adamları durumun böyle devam edemeyeceğini anlayıp hal'ine fetva aldılar. Nitekim tahta geçtikten doksan altı gün sonra 26 Şubat 1618 günü Sultan Mustafa'yı tahttan indirerek yerine Genç Osman'ı çıkardılar.

  Ancak yenilik taraftarı olmayanların tahrikleri neticesinde isyan eden yeniçerilerin 19 Mayıs 1622'de Genç Osman'ı tahttan indirmeleri, Sultan Mustafa'nın ikinci defa tahta geçirilmesine yol açtı. Bu sırada Sultan Osman Han'ın vezir-i azam Kara Davut Paşa tarafından şehit ettirilmesi büyük karışıklıklara sebep oldu. Sultan Mustafa Han, Davut Paşa'yı azlederek yerine Mere Hüseyin Paşa'yı getirdi ise de, isyanlar son bulmadı. Erzurum beylerbeyi Abaza Mehmet Paşa başkaldırarak, bölgesindeki yeniçerilerin bir kısmını öldürttü. Genç Osman'ın intikamını alacağım diye and içen Abaza, istanbul'a gelmek için yola çıktı. Bursa'yı muhasara etti ise de alamadı. Kış geldiği için Niğde'ye çekildi.

  Anadolu'daki isyanlar ve Genç Osman'ın şehit edilmesi olayına adı karışan sipahiler, halk nezdinde kazandıkları nefreti silmek için bir divan toplandığı sırada ayaklanarak Sultan Osman Han'ın katillerinin bulunmasına istediler. Bunun üzerine Kara Davut Paşa ve Kalenderoğlu denilen kişiler yakalanarak idam edildiler.

  Diğer taraftan Osmanlı Devleti'nin iç karışıklılarından istifade etmek isteyen Lehistan kazakları, daha önce imzalanan antlaşma şartlarına uymayarak şayka adı verilen yüz elli civarında küçük gemi ile Osmanlı kıyılarına saldırdılar. Kazakların üzerine gönderilen Karadeniz serdarı Damat Recep Paşa, kazakları takip ederek Rilgra önünde bir çok gemilerini batırdı ve 21 gemiyi zapt ederek, beş bin esir ile istanbul'a döndü.

  istanbul'daki karışıklıklar ve Anadolu'da meydana gelen isyanlar Osmanlı Devleti'nin başında daha kudretli, azimkar ve zeki bir padişahın bulunmasını gerekli kılıyordu. Bu sebeple 1623'te sadarete getirilen sadrazam Kemankeş Ali Paşa, şeyhülislam Yahya Efendi ve diğer devlet erkanı toplanarak Sultan Mustafa'nın artık Makam-ı saltanatta kalmaması gerektiği hususunda karara vardılar. Nitekim verilen fetva ile 10 Eylül 1623 günü Sultan Mustafa ikinci defa tahttan indirildi ve yerine IV. Murat geçti.

  Sultan Mustafa Han, zayıf ve narin vücutlu olup, yüzü her zaman songun ve üzüntülü bir görünüşü vardı. Son derece dindardı. Sık sık türbeleri ziyaret eder ve çokça sadaka dağıtırdı. Saraydaki hayatını ibadet içinde, dini eserler ve Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirmiştir. Sultan Mustafa Han, saltanatta gözü olmadığı için her iki defa hal'inde de en küçük bir memnuniyetsizlik göstermemiş ve tahttan sevinçle inmiş ve devlet işlerini ehline teslim etmekten geri kalmamıştır.

  20 Ocak 1639 günü Topkapı Sarayı'nda vefat eden Sultan Mustafa Han, Ayasofya Camii karşısındaki türbesine defnedildi.
  1 ... feylule
 2. 2.
  Babası : Üçüncü Mehmet Annesinin ismi tarihe geçmemistir
  Doğum Tarihi : 1591 Vefatı : 20 Ocak 1639

  Akılca Zayıf bir kimse olan Birinci Mustafanin 3 ay 4 gün süren bir saltanatı sırasında, gerek saltanat müddetinin kısalığı gerekse padişahın is başaracak kudrette bir kimse olmaması dolayısıyla icraatından bahsedilemez. Bir seneden biraz fazla suren ikinci saltanatı devrinde ise mühim icraat surda dursun bilhassa istanbul bir curcuna içinde çalkalanmıştır. Devleti gûya Sultan Mustafanin annesi idare etmiş gösterilse de aslında istanbul'da her şeye zorbalar hâkim bulunduklarından memleket isleri yüzüstü kalmış, hükümetin otoritesi sarsılmış, maliye fakirleşmiştir. Memleket bu halde iken Sultan Mustafa'nın zafiyetini kapatacak bir sadrazam is başına geçmemiştir. cocuğu yoktur.
  ... pilotmont
 3. 3.
  genelde, saray odasında hapis yaşamış, iyi bir eğitim görememiştir.
  zaten kendisi de padişah olmak istememiştir.
  osmanlı tarihinde iki kez tahta geçen üçüncü, ölmeden tahtan inen ikinci padişahtır.
  çocuğu yoktur.
  4 ... annabell lee
 4. 4.
  havuzdaki baliklara para atan padisahimiz ibrahimdir(boncuklu)netekim ibrahim deli olarak bilinmesine ragmen altinda yatan sebepler aranmalir esas akli denge bozukluguna sahip birinci mustafadir ..ha padisah birinci mustafa deli midir o da tartisilir koskoca osmanli imparatorlugunu yonetmek her kisinin isi olmayabilir sokaktan bir adam cevirelim o da yonetemez gel gelelim bu sokaktaki adama delisin ulan sen de agzini burnunu kirmaya calisir boyle de garip bir durum ..
  -1 ... robert terk
 5. 5.
  Osmanlı padişahlarının 15'incisidir. 2 kez tahta çıkmıştır. Ağabeyi birinci ahmed'in vefatı ile ilk olarak 1617 yılında tahta çıkmış, 1618 yılında tahttan indirilmiş, 1622 yılında 2'nci defa tahtta çıkarak, 1623 yılında tekrar tahttan indirilmiştir. Osmanlı'da babadan oğula geçen padişahlık tahtını* değiştiren ilk padişahtır.
  1 ... northwich
 6. 6.
  hiç çocuğu olmayan 15. osmanlı padişahı
  ... baykusator
 7. 7.
  tahta çıkışı sadaret kaymakamının ikinci osman a attığı bir kazıktır aslında, zira saltanat hakkı ikinci osman ın olduğu halde tahta çıkarılmış, ikinci osman ın ölümü üzerine yeniden tahta çıkmışsa da saray da odalarda yeğeni osman a seslenerek araması ve yaptığı diğer garip işler sebebiyle tahttan indirilmiştir.
  ... disco inferno
 8. 8.
  osmanlı'nın gerçekten deli olan tek padişahıdır.
  2 -1 ... david the morbid
 9. 9.
  annesi ; ismi tam olarak bilinmeyen bir abaza dır.
  ... katalonyadankatalanjaponkatalo
 10. 10.
  tahttan indirilerek yerine genç osman geçmiştir. genç osman'ın amcasıdır.
  ... sehnsucht