bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Osmanlı sultanlarının yirmidördüncüsü ve islam halifelerinin seksendokuzuncusu.

  Saltanatı: 1730-1754
  Babası: II. Mustafa Han - Annesi: Saliha Sultan
  Doğumu: 2 Ağustos 1696 Vefatı: 3 Aralık 1754

  1696'da Edirne Sarayı'nda dünyaya geldi. Okul çağına geldiği zaman babasının hocası Şeyhülislam Feyzullah Efendi'den dersler aldı. Şehzadeliğinde yüksek fen ve din ilimlerini öğrenerek yetişti. Babasının tahttan indirilmesinden sonra padişah olan amcası III. Ahmet Han da, şehzade Mahmut'un yetiştirilmesine özen bir itina gösterdi. Nihayet III. Ahmet'in Patrona ayaklanmasıyla saltanattan indirilmesi üzerine, 2 Ekim 1730'da tahta çıktı. III. Ahmet Han saltanattan çekilirken yeğenine uzun uzun nasihatler etti ve tavsiyelerde bulundu.

  Sultan Mahmut saltanatının ilk günlerinde devletin önemli mevkilerini ellerine geçirmiş bulunan asi Patrona Halil ve adamlarınışiddetle cezalandırdı. Böylece istanbul'da emniyet ve asayişi sağladıktan sonra, amcası zamanında başlayan iran harpleriyle meşgul olma imkanını buldu. Osmanlı kuvvetleri iran seraskeri Ahmet Paşa ile Erzurum valisi ve Revan seraskeri Hekimoğlu Ali Paşa kumandası altında iki koldan harekete geçti. 30 Temmuz 1731'de Kirmanşah alındı. 15 Eylül'de Kurican sahrasında iran kuvvetleri bozguna uğratıldı. Urumiye ve Tebriz ele geçirildi. iran şahının sulh istemesi üzerine Ocak 1732'de Ahmet Paşa antlaşması imzalandı. Buna göre Aras nehri iki devlet arasında hudut kabul edilirken, Revan, Gence, Nahcivan, Bitlis, Şirvan ve Dağıstan Osmanlılara, Tebriz, Kirmanşah, Hemedan, Luristan ve Erdelan eyaletleri ise iran'a bırakıldı. Ancak 1733'te iran'da iktidarı ele geçiren Nadir Şah, Osmanlıların eline geçen bölgeleri almak için tekrar savaş açtı. 1735'te Arpaçay'da yapılan muharebeyi Osmanlılar kaybetti. Gence, Tiflis ve Revan iran'ın eline geçti.

  Osmanlı Devleti'nin doğuda iran ile mücadelesini fırsat bilen Avusturya ve Rusya da iki cepheden harekete geçmişti. Azak kalesini ele geçiren Ruslar, Osmanlı kuvvetlerinin toparlanmasına meydan vermeden Gözleve, Kılburun ve Urkapı'yı da işgal ettiler. 12 Temmuz 1737'de harekete geçen Avusturya ordusu ise, Bosna, Sırbistan ve Eflak'a girdi. Bu mağlubiyetler ve düşmanın girdiği yerlerde büyük tahribat ve mezalim yapması, Sultan Mahmut Han'ı son derece üzdü. Sadarete getirdiği Muhsinzade Abdullah Paşa'yı Rusya üzerine, Hekimoğlu Ali Paşa'yı da Avusturya üzerine sefere memur etti. Muhsinzade süratli bir hareketle Özi ve Kılburun kalelerini ele geçirirken, Hekimoğlu Ali Paşa ise Banyaluka'yı kuşatan Avusturya kuuuvvetlerine büyük bir darbe indirdi. Yapılan savaşta Avusturya kuvvetlerinin asker zayiatı 60 bin idi. Hekimoğlu Ali Paşa'nın bu zaferi istanbul'da büyük bir sevince yol açtı. Bu zaferler üzerine Avusturya ve Rusya barış istemek zorunda kaldı. Nihayet 18 Eylül 1739'de yapılan Belgrad antlaşmasıyla Avusturya ile Tuna ve Sava nehirleri hudut kesildi. Rusya ise Azak kalesinde donanma bulunduramayacaktı.

  Avrupa devletleriyle anlaşmalar sağlayan I. Mahmut Han, yeniden iran üzerine döndü. Nadir Şah, bu vaziyet karşısında Osmanlılarla baş edemeyeceğini anlayınca, Kasr-ı Şirin antlaşması maddeleri üzerinden anlaşma teklifinde bulundu ve bu istek kabul edildi (1746).

  Zor bir dönemde padişah olmasına rağmen ülke içinde ve dışında huzuru sağlayan, Osmanlı Devleti'ne azamet devri yaşatan I. Mahmut Han, 13 Aralık 1754'te hastalığına rağmen çıktığı Cuma namazından dönerken, Demirkapı'da at sırtında vefat etti. Yeni Camii'de babası Sultan II. Mustafa'nın yanına gömüldü.

  Çok zeki, anlayışlı, hamiyetli, lütufkar ve merhametli bir zat olan Mahmut Han, hadiseleri sonuna kadar takip eder, devlet işlerinde mutlaka istişarede bulunur, acele etmez ve telaş göstermezdi. Aleyhte gelişen Rusya ve Avusturya harplerini tayin ettiği değerli kumandanlarla lehine çevirmesini bildi. Yeniliği sever ve memleketi bu yoldan yükseltmeye gayret ederdi. ilim, sanat, edebiyat meclislerindeki sohbetlere katılır ve Sebkatî mahlası ile şiirler yazardı.

  Sultan Mahmut Han, ülkede pek çok imar faaliyetlerinde bulundu. Devrinde ilim, kültür ve sanat sahalarında kıymetli eserler yazıldı. Beşiktaş'tı Arap iskelesi Camii, Rumeli Hisarı'nda iskele Camii Yalı Köşkü ve Yıldıztepe mescitleri yaptırdığı bazı eserlerdir.
  4 ... feylule
 2. 2.
  avrupa tarzındaki ilk teknik okul olan 'kara mühendisleri'ni kurarak, orduya kaliteli subaylar kazandıran osmanlı sultanı.
  1 ... sulh
 3. 3.
  istanbul sazendelerinin sazende faslı 1 adlı albümlerinde, kendisinin bestelediği uşşak peşrev yer almaktadır.
  1 ... risorder pejmurder
 4. 4.
  tarihçilerin "osmanlı imparatorluğunun son parlak çağı" olarak kabul ettiği dönemin padişahıdır.

  küçük yaşlardan itibaren sarayda kafes hayatı yaşayıp sınırlı bir hayat geçirmesine rağmen başarılı faaliyetlerde bulunmuştur. kültürel hayatı canlandırmış, dört bir yanda kütüphaneler kurmuştur. ibrahim müteferrika matbaası tekrar işlemeye başlamıştır.

  bunun yanısıra istanbul'da askeri mühendis okulu olan hendesehane'yi faaliyete sokmuştur. tımar düzenini yenilemek için yasalar çıkartmıştır. matbaacılığın gelişmesi için yalova'da osmanlı kağıt fabrikasını kurmuştur.

  istanbul'un imarına büyük önem vermiştir. su sıkıntısını önleyecek projeleri uygulamaya koymuş ve her biri sanat harikası kabul edilebilecek çeşmeler yaptırmıştır.

  son iki yılı hastalıkla geçen I. mahmud istanbul'da vefat etmiştir. cenazesi yenicami'de, babası II. mustafa'nın türbesine defnedilmiştir.
  2 ... carriye roxalina
 5. 5.
  hiç çocuğu olmayan 24. osmanlı padişahı.
  ... baykusator
 6. 6.
  eğtimsiz bir dille "gerileme dönemi" diye adlandırılan bir zaman diliminde osmanlı devletine başarıyla padişahlık yapmış eski devlet adamımızdır.

  aynı anda hem rusyayla hem iranla hem de avusturya ile zor bir savaşı başarıyla yürütmüştür.

  ilk olarak başarısız olan paşaları değiştirmiş, rus cephesinde az miktarda askeri bir intihar görevi ile savunulabilir mevkilere/ kalelere yerleştirerek rusları yavaşlatmıştı.

  ardından; iranla aceleyle barış yaparak, doğu ve kuzey ordularını avusturya üzerine sevketti. almanların 80 bin kayıp verdiği 1739 hisarcık muharebesi ile belgrad kurtarılarak osmanlı için viyana yolunun açılması üzerine avusturya barış istedi.

  batı cephesinin de kapanması üzerine bütün ordunun kuzeye, rusya üzerine gönderilmesi için hazırlık yapılırken tek başına kalan rusların; "barış gelsin","analar ağlamasın","edi bese"(bu yoktu sanırım) nidaları üzerine barış yapılarak uzun bir sükunet dönemine girilmişti.
  1 ... yagmadan donen viking cavusu
 7. 7.
  Sultan Mahmut kılık kıyafetini değiştirip dolaşmaya başlamış. Dolaşırken bir kahvehaneye girmiş oturmuş. Herkes bir şeyler istiyor.
  "Tıkandı Baba, çay getir!.."
  "Tıkandı Baba, kahve getir!.."
  Bu durum Sultan Mahmut’un dikkatini çekmiş.
  – Hele baba anlat bakalım, nedir bu Tıkandı Baba meselesi?
  – Uzun mesele evlat, demiş Tıkandı Baba.
  – Anlat Baba anlat! Merak ettim deyip çekmiş sandalyeyi.
  Tıkandı baba da peki deyip başlamış anlatmaya;
  Bir gece rüyamda birçok insan gördüm, her birinin bir çeşmesi vardı ve hepsi de akıyordu. Benimki de akıyordu ama az akıyordu. “Benimki de onlarınki kadar aksın” diye içimden geçirdim. Bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak kırıldı ve akan su damlamaya başladı.
  Bu sefer içimden “Onlarınki kadar akmasa da olur, yeter ki eskisi kadar aksın” dedim ve uğraşırken oluk tamamen tıkandı ve hiç akmamaya başladı.Ben yine açmak için uğraşırken bir zat göründü ve: “Tıkandı Baba, tıkandı. Uğraşma artık”, dedi. O gün bu gün adım “Tıkandı Baba”ya çıktı ve hangi işe elimi attıysam olmadı. Şimdi de burada çaycılık yapıp geçinmeye çalışıyoruz.

  Tıkandı Baba’nın anlattıkları Sultan Mahmut’un dikkatini çekmiş. Çayını içtikten sonra dışarı çıkmış ve adamlarına:
  “Her gün bu adama bir tepsi baklava getireceksiniz. Her dilimin altında bir altın koyacaksınız ve bir ay boyunca buna devam edeceksiniz” demiş.
  Sultan Mahmut’un adamları peki demişler ve ertesi akşam bir tepsi baklavayı getirmişler. Tıkandı Baba’ya baklavaları vermişler. Tıkandı Baba baklavayı almış, bakmış baklava nefis.
  – “Uzun zamandır tatlı da yiyememiştik. Şöyle ağız tadıyla bir güzel yiyelim” diye içinden geçirmiş. Baklava tepsisini almış evin yolunu tutmuş. Yolda giderken “Ben en iyisi bu baklavayı satayım evin ihtiyaçlarını gidereyim” demiş ve işlek bir yol kenarına geçip başlamış bağırmaya.
  Taze baklava, güzel baklava!
  Bu esnada oradan geçen bir adam baklavaları beğenmiş. Üç aşağı beş yukarı anlaşmışlar ve Tıkandı Baba baklavayı satıp elde ettiği para ile evin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamış.
  Müşteri baklavayı alıp evine gitmiş. Bir dilim baklava almış yerken ağzına bir şey gelmiş. Bir bakmış ki altın. Şaşırmış, diğer dilim, diğer dilim derken bir bakmış ki her dilimin altında altın var. Ertesi akşam adam acaba yine gelir mi diye aynı yere geçip başlamış beklemeye. Sultanın adamları ertesi akşam yine bir tepsi baklavayı getirmişler. Tıkandı Baba yine baklavayı satıp evin diğer ihtiyaçlarını karşılamak için aynı yere gitmiş.
  Müşteri hiçbir şey olmamış gibi: “Baba baklavan güzeldi. Biraz indirim yaparsan her akşam senden alırım” demiş. Tıkandı Baba da “Peki” demiş ve anlaşmışlar. Tıkandı Baba’ya her akşam baklavalar gelmiş ve adam da her akşam Tıkandı Baba’dan baklavaları satın almış. Aradan bir ay geçince Sultan Mahmut:
  “Bizim Tıkandı Baba’ya bir bakalım” deyip Tıkandı Baba’nın yanına gitmiş. Bu sefer padişah kıyafetleri ile içeri girmiş. Girmiş girmesine ama birde ne görsün bizim tıkandı baba eskisi gibi darmadağın. Sultan:
  – “Tıkandı Baba sana baklavalar gelmedi mi?” demiş.
  – Geldi sultanım!
  – Peki ne yaptın sen o kadar baklavayı?
  – Efendim satıp evin ihtiyaçlarını giderdim, sağ olasınız, duacınızım.
  Sultan şöyle bir tebessüm etmiş:
  “Anlaşıldı Tıkandı Baba anlaşıldı, hadi benimle gel” deyip almış ve devletin hazine odasına götürmüş.
  “Baba şuradan küreği al ve hazinenin içine daldır küreğine ne kadar gelirse hepsi senindir” demiş. Tıkandı Baba o heyecanla küreği tersten hazinenin içine bir daldırıp çıkarmış ama bir tane altın küreğin ucunda, düştü düşecek. Sultan demiş;
  “Baba senin buradan da nasibin yok. Sen bizim şu askerlerle beraber git onlar sana ne yapacağını anlatırlar” demiş ve askerlerden birini çağırmış.
  “Alın bu adamı Üsküdar’ın en güzel yerine götürün ve bir tane taş beğensin. O taşı ne kadar uzağa atarsa o mesafe arasını ona verin” demiş.
  Padişahın adamları ’peki’ deyip adamı alıp Üsküdar’a götürmüşler.

  Baba hele şuradan bir taş beğen bakalım, demişler.
  Baba, “niçin?” demiş. Askerler:
  “Hele sen bir beğen bakalım” demişler. Baba şu yamuk, bu küçük, derken kocaman bir kayayı beğenip almış eline.
  “Ne olacak şimdi” demiş.
  “Baba sen bu taşı atacaksın ne kadar uzağa giderse o mesafe arasını padişahımız sana bağışladı” demiş.
  Adam taşı kaldırmış tam atacakken taş elinden kayıp başına düşmüş. Adamcağız oracıkta ölmüş. Askerler bu durumu Padişah’a haber vermişler. işte o zaman Sultan Mahmut o MEŞHUR SÖZÜ'nü söylemiş:
  “VERMEYiNCE MABUD, NEYLESiN SULTAN MAHMUT !”
  6 ... barbar sozer
 8. 8.
  bir zamanlar osmanlı dizisinde kendisini geniş aile dizisinin ergeni zekai canlandırmaktadır.
  ... mirgun
 9. 9.
  Sultan Birinci Mahmud Han, kuyumculukla meşgul olurken, vezirlerden birisi padişahın yanına gelir ve:

  "Şevketlüm, milletin hazinesi sizin demektir. Niçin böyle uğraşıp kendinize zahmet edersiniz?'' deyince hamiyetli padişah:

  "Bre ne yabana söylersin! Milletin hazinesini, milletin ihtiyacına sarfetmek gerekir. ikincisi, insan olana durmadan çalışmak düşer. insanın çalışıp alın teri dökerek kazandığı paranın bereketi başkadır. içinde alın teri, göz nuru bulunan kazanç helâl olur, tadı, beti ve bereketi olur" demişti.

  Tarihin Satır Aralarından - 1, Çamlıca Basım, s.47
  2 -1 ... bakmadangormeyen
 10. 10.
  Patrona halil isyanındaki elebaşlarını ele geçirip öldürten osmanlı padişahıdır. Aynı zamanda alim, şair ve bestekardır.
  ... sen de mi kactin mahmut hoca