1. 1.
  kronoloji

  *i.Ö. 1200ler Frigler
  *i.Ö. 6.-5. yy. Persler
  *i.Ö. 334 iskender'in Anadolu'da Pers egemenliğine son vermesiyle Bitinya toprakları bağımsızlığını kazandı.
  *i.Ö. 2. yy. Makedonya ve Yunanistan'ın Romalılar'ın eline geçmesi üzerine Anadolu'daki Helenistik devletler tek tek Roma egemenliğine girdi.
  *i.Ö. 74 Bitinya toprakları Roma egemenliğine girdi.
  *395 Roma imparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Bitinya Doğu Roma topraklarına katıldı.
  *807 Harun-ür Reşid Bilecik'i aldı. Fakat kısa bir süre sonra Bizans Bilecik&'i yeniden ele geçirdi.
  *1219-1236 Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubad Bilecik ve Söğüt'ü aldı. Söğüt'e Ertuğrul Gazi’yi uç beyi olarak atadı.
  *1258 Söğüt'te Osman Bey doğdu.
  *1281 Ertuğrul Gazi öldü, yerine Osman Bey geçti.
  *1284 Selçuklu Hakanı Söğüt’ü Osman Bey'e mülk olarak verdi.
  *1289 Gıyaseddin Mesud Eskişehir’i topraklarına katarak Söğüt Sancağı'nı kurdu. Buraya Osman Bey'i atadı.
  *1299 Osman Bey Bilecik'i alarak yörede Osmanlı Beyliği'nin bağımsızlığını ilan etti.
  *1885 Bilecik Hüdavendigar Vilayeti'ne bağlı bir liva durumuna geldi.
  *23 Nisan 1920 Ahmet Hamdi Bey, Mustafa Kemal Bey, Mehmet Salih Bey, Necip Bey, ismet Bey Birinci Büyük Millet Meclisi'ne Bilecik mebusu seçildiler.
  *25 Temmuz 1920 Batı Cephesi Komutanlığı'na bağlı olarak Bilecik'te Ertuğrul Grubu oluşturuldu.
  *24 Ekim 1920 Gediz yenilgisi sonrasında Bilecik'teki Ertuğrul Grubu dağıtıldı.
  *5 Aralık 1920 Babıali Hükümeti'nin temsilcileri Dahiliye Nazırı izzet Paşa ve Bahiriye Nazırı Salih Paşa ile Ankara Hükümeti'ni temsil eden Mustafa Kemal Bilecik'te görüşme yaptılar.
  *8 Ocak 1921 Bilecik Yunan işgali altına girdi.
  *11 Ocak 1921 Birinci inönü Savaşı sonucunda Bilecik Yunan işgalinden kurtuldu.
  *27 Mart 1921 Bilecik ikinci kez Yunan işgali altına girdi.
  *31 Mart 1921 ikinci inönü Savaşı sonucunda Yunanlılar Bilecik ve yöresinden çekildiler.
  *18 Haziran 1921 inönü Şehitleri'ni Anma Günü ilan edildi.
  *13 Temmuz 1921 Bilecik son Yunan toplu saldırısında üçüncü kez işgal edildi. Türk birliklerinin saldırısı sonucu Yunanlılar kenti kısa bir süre için boşalttılarsa da, 22 Temmuz'da yeniden işgal ettiler.
  *4 Eylül 1922 Söğüt ve Bozüyük Yunan işgalinden kesin olarak kurtuldu.
  *5 Eylül 1922 Pazaryeri işgalden kurtuldu.
  *6 Eylül 1922 Bilecik kesin olarak kurtarıldı.
  *11 Ağustos 1923 Halil Işık, Ahmet iffet Mercimekoğlu, Dr. Fikret Onuralp, ibrahim Çolak ve Rasim Öztekin ikinci Büyük Millet Meclisi'nde Bilecik mebusu seçildiler.

  kaynak : yurt ansiklopedisi
  4 ... dopdop
 2. 2.
  ankara-eskişehir arasındaki ve diğer bilimum tren hatlarının geçtiği şehir. Öğrencileri boldur.
  2 -2 ... maksat muhabbet
 3. 3.
  4 bölgede sınırı bulunan, cok farklı iklim şartlarının yaşandığı ufacık ilimiz..espriside mevcuttur..bilecik mi bilemicik mi?
  1 ... martyns
 4. 4.
  oralcan diye bir café nin bulunduğu,bütün gün dolaşmamıza rağmen doğru düzgün oturulacak bir yer bulamadığımız il demeye dilim varmayan fakat tarihinden dolayı saygı duyulası yer.*
  1 ... isheyaramas
 5. 5.
  yürürken her an bir akrabanızla karşılaşabileceğiniz insanların birbirine "be yav" "gülüm" "naptı?" şeklinde hitap ettiği güzel şehir.
  1 ... eskicameldahaiyiydi
 6. 6.
  ramazanda belediyede oynatılan tombalada "çift kazık onbir" ve "rampapa doksan" gibi ifadeler oluşan kentimsi.*
  1 ... farazi
 7. 7.
  plaka kodu 11 olan il.
  1 ... eagle is free
 8. 8.
  komşuları; kütahya, eskişehir, bolu, sakarya ve bursa'dır.
  1 ... the kene
 9. 9.
  eski adı belekoma, telefon kodu 228'dir.
  1 ... pizbola
 10. 10.
  ilçeleri :

  Bozüyük, Gölpazarı, inhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar

  Bozüyük: Bozüyük Frigler döneminde oluşmuş bir yerleşim merkezidir. 1908 den sonra Ertuğrul Livası na bağlanarak Kaza merkezi yapılmıştır. Bozüyük Bilecikin il olması ile birlikte 1924 yılında ilçe statüsüne kavuşturulmuştur.

  Gölpazarı : Bizanslılar döneminde Harmankaya Tekfurluğuna bağlı olan Gölpazarı, Osman Gazi tarafından alınmıştır. Gölpazarı kuruluşundan itibaren sıra ile Resulşel, Dönen ve Akçaova (Akçaoba) adlarıyla anılmış, son olarak Gölpazarı adını almıştır.

  inhisar : inhisar önceleri Söğüte bağlı bir bucak iken mütevazı nüfusuna rağmen coğrafi konumu dikkate alınarak 1991 yılında ilçe yapılmıştır.

  Osmaneli : Osmaneli çok eski bir yerleşim yeridir; Trakyalılar, Romalılar ve Bizans'a ait kalıntılar bunu göstermektedir.

  Pazaryeri :Pazaryeri'nde ilk yerleşim 1273 yılında olmuştur. Pazaryeri'nde hediyelik ve turistik toprak ev eşyası ve ağaç eşya yapımcılığı da sürdürülmektedir.

  Söğüt : Söğüt, Ertuğrul Gazi tarafından bir kuşatma ve mücadele sonucunda 1232 yılında Bizanslılardan alınmıştır. Ertuğrul Gazi Türbesinin de içinde bulunduğu ilçe önemli bir turizm merkezidir. *

  Yenipazar : Eski adı Kırka olan Yenipazar, Cumhuriyetten önce Bolu nun Göynük ilçesine bağlıydı. 1926 da bucak olarak Gölpazarı na bağlanmış, 1988 de de ilçe olmuştur.

  kaynak: wikipedia
  6 ... arpaci kumrusu