bugün

Dünyanın,bir ülkenin, bir bölgenin fiziksel ve siyasal coğrafyası ile ekonomi,tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş coğrafya haritaları derlemesi.
Bir konuyu açıklamak için hazırlanmış resim veya levhalardan oluşmuş kitap.
Yüzü parlak,sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş,saten.
Gezi ve doga dergisi.
Bir halı markası.
(bkz: atlasjet)
osmanlı devrinde giyilen ipekten giysiye verilen ad. atlaslar genellikle gök renginde oldukları için de göklerle atlaslar arasında bir bağlantı kurulmuş ve göklere atlas denilmeye başlanmıştır.
birinci boyun omuru. diğerlerinden ayrı yapıda özel bir kemiktir. ortasındaki çukurluğa kafa tası oturur, ayrıca kanat benzeri çıkıntıya da sahip değildir.
ilköğretimde her öğrencide mutlaka olması gereken, büyük, orta ve küçük çeşitleri bulunan, dünya coğrafyası kılavuzu.
Yunan mitolojisinde Titan iapetos ile Deniz kızlarından Klymene'nin oğludur. Diğer Titanlarla birlikte Olympos'a saldırdığı için Zeus'un onu gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırdığı söylenir.
ilkolkul yıllarının vazgeçilmez uçlu kalem markası
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.