1. 1.
  hıristiyan dinine inandıkları için, putperestlerin zulmünden kaçarak mağaraya saklanan yemliha, mekselina, misliha, mernuş, debernuş, şazenuş, kefeştatayuş ve köpekleri kıtmir...
  kuran-ı kerim'de kehf süresinde kıssaları anlatılır
  3 ... farabi
 2. 2.
  yedi uyurlar olarak da bilinirler. 110 ayetten oluşan bir sure ile insanlara bildilen bir hikayedir. Asıl yeri kesin olarak bilinmemekle birlikte Tarsus/adna veya Afşin/K.Maraş'ta olduğu düşünülmektedir. Bu konuya ilişkin bir de dava açılmıştır. Davayı Afşin kazanmıştır. Ancak hala kesin buluntular yoktur.
  1 ... yoksul
 3. 3.
  Ashab-ı Kehf, Yahudilerin "genç yiğitler" dedikleri kişilerdir. Bunlara; "Mağara arkadaşları", "yedi uyurlar" adı da verilmektedir. Kehf sûresin onuncu âyetinden yirmi yedinci âyetin sonuna kadar Ashâb-ı Kehf'den bahsedilmektedir.

  ibn ishâk'ın naklettiğine göre, Ashâb-ı Kehf, isa aleyhisselâm'ın dini üzere amel eden birkaç genç olup, bunlar kendilerini putlara taptırmak veya öldürmek için takip eden Roma toplumu ve bölge valisine karşı mücâdele ve dinlerini korumak üzere dağa çıkmış, mağaraya gizlenmişlerdi. Cenabı Hak onları düşmanlarından korumak ve öldükten sonra dirilmeye ibret ve işaret kılmak için üçyüzdokuz yıl mağarada uyuttu. Uyandıkları zaman birkaç saat uyuduklarını sandılar. içlerinden birisi, bir şeyler almak için kasabaya inince bir kaç asır önceki gümüş para, olayın anlaşılmasına yol açtı. Böylece topluma, öldükten sonra dirilmenin uygulaması gösterilmiştir.
  2 ... yett
 4. 4.
  kral dakyanus'un yakın çevresinden olan bir grup genç olan ashab- ı kehf, tevhid inancını kabul etmişlerdi.
  kuran ı kerim'de haklarında cok açık bir ifade bulunmamaktadır fakat onlar için "birtakım gençler" denmiştir.
  kim kaç kişi ve nerde yaşadıklarından ziyade kalbi durumlarının önemi belirtilmiştir. onlar gerçekten salih kullardır.
  309 sene mağarada canlı olarak uyumuşlardır.
  7 -1 ... desiree
 5. 5.
  (bkz: kefestetayyus)
  (bkz: temliha)
  (bkz: debernus)
  (bkz: mernus)
  (bkz: meslina)
  (bkz: sazenus)
  (bkz: mekselina)

  magara kapisinda onlari bekleyen sadik köpekleri kitmir.
  bu köpegin hz. muhammed aleyhisselamin devesi ile birlikte cennet'e girecek iki hayvandan bii oldugu söylenir.
  3 ... medyun
 6. 6.
  inançlarından ötürü 7 erkek ve vincent, ne düşünüyorsun aşkım sorusunu soran kadınlardan kaçmak için saklanmak durumunda kalırlar ve bir ada'ya yerleşirler. jakob uyku ilacı atar gazozlarına ve uyumaya başlarlar, yıl 1789'dur, fransız ihtilali vardır sokaklarda. uyandıklarında hanso foundation adına domates yetiştiriciliği yaparlar.

  (bkz: ve olaylar gelişir)
  -6 ... makbule tokmak ve adolf hitler
 7. 7.
  mercan dede'nin * 2004 yılında piyasaya cıkardıgı Fusion Monster albümünde adı geçen sekizli.
  5 -1 ... infinitejustice
 8. 8.
  mağara arkadaşları anlamına gelen arapça tamlama.
  3 ... eurasian
 9. 9.
  kehf 22. (Ey Muhammed!) Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: "Onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir" diyecekler. Yine, "Beş kişidirler, altıncıları köpekleridir" diyecekler. Şöyle de diyecekler: "Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir." De ki: "Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında (Kur'an'daki) apaçık tartışma (yı aktarmak) dan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma.

  sayıları bilinmemektedir.
  4 -1 ... ifrit
 10. 10.
  --spoiler--
  isa aleyhisselamdan sonra, din düşmanlarının her tarafı kapladığı bir zamanda, dinlerini korumak için her şeylerini terk edip, hicret eden ve tarsus’taki mağarada medfun bulunan 7 kişi ile kıtmir adındaki köpeklerine, eshab-ı kehf denir. kuran-ı kerim’de kehf suresinde, kıssaları uzun bildirilmektedir.
  eshab-ı kehf denilen imanlı gençler, efsus yani, tarsus şehri ahalisinden idiler. bunlardan altısı sarayda vazifeli, hükümdara yakın kimselerdi. roma imparatorlarından domityanus veya dokyanus denilen kimse, çok rezil, zalim ve putperest idi. tanrılığını ilan etti. 95’de öldürüldü. efsus yani, tarsus şehrine gelince, 7 genç isa aleyhisselamın dinini bırakmayıp, eziyetlerden kurtulmak için, bir mağarada saklandılar. 309 sene devamlı uyudular.
  imparator teodus zamanında uyanıp, aryüs’ün talebeleri ile konuştular. tekrar uyudular. teodos putperestliği yıktı. hristiyanlığı yaydı. mağaraya gidip eshab-ı kehf ile görüştü. dualarını aldı. mağara kapısında bir mescit yaptırdı. 395’de öldü. eshab-ı kehf’in isimleri: yemliha, mekselina, mislina, mernuş, debernuş, şazenuş, kefeştatayyuş ve köpekleri kıtmir’dir.
  resulullah “sallalahü aleyhi ve sellem” efendimiz zamanında, hazret-i ebubekir ve hazret-i ali, eshab-ı kehf’e gittiler. eshab-ı kehf uykudan uyanıp onları gördüler. resulullah’a iman ettiklerini bildirdiler ve selam gönderip dua istediler. eshab-ı kehf, hazret-i mehdi zamanında yine uykudan kalkıp, onun yanına giderek askeri olacaklar ve yardım edeceklerdir. köpekleri kıtmir dahi cennete girecektir.

  --spoiler-

  23.04.2013-türkiye takvimi.
  1 ... debelendimde duruldum