1. 1.
  spora yeni başlayan insanların, kas yapma amacıyla "sağlıklı olm bu steroid kötü, aminoasit değil." diyerekten bastığı, gereksiz ve sağlıksız olay.

  tabi yukarıda yazılanı proteinin yapıtaşı aminoasit olarak değil, dışarıdan "ilaç" gibi alınan aminoasit olarak algılayınız.
  ... at hirsizi
 2. 2.
  Proteinin monomeridir.
  ... kemalistbatu
 3. 3.
  Kimyada bir aminoasit hem amin hem de karboksil fonksiyonel gruplar içeren bir moleküldür. Aminoasitlerin kovalent bağlarla uç uca eklenmesiyle oluşturdukları kısa polimer zincirler "peptid", uzun polimer zincirler ise "polipeptid" veya "protein" olarak adlandırılırlar. Hücre içerisinde ribozomlar, mRNA moleküllerini kalıp olarak kullanarak aminositleri uç uca ekleyerek proteinleri sentezlerler. Bu işleme translasyon (çeviri) denir. Bilinen 20 tane aminoasit vardır;
  (bkz: Glisin)
  (bkz: Alanin)
  (bkz: Valin)
  (bkz: Lösin)
  (bkz: izolösin)
  (bkz: Fenilalanin)
  (bkz: Triptofan)
  (bkz: Metiyonin)
  (bkz: Prolin)
  (bkz: Serin)
  (bkz: Treonin)
  (bkz: Asparagin)
  (bkz: Sistein)
  (bkz: Glutamin)
  1 ... dokunmayimbana
 4. 4.
  Proteinin yapıtaşlarındar biridir.Süt içen yumurta yiyen insanlarda bulunduğu bilinmekle beraber üre veya ürik asit olarak vücuttan atılır.
  ... sinyaller istemler
 5. 16777215.
  Babamın arkadaşının lakabı.

  Bir lakap bir insana bu kadar yakışır. Kekoş.
  ... laktozsuz sutlu latte
 6. 0.
  amino asitler nh2 ve cooh foksiyonel gruplarini iceren yapilardir. Kendi bunyelerinse hem asit hem de baz icerdiklerinden iç tuz olusturabilirle ve amfoter ozelliktedirler. hem asitle,hem bazla tepkime verebilirler.
  peptit baglariyla birbirlerine baglanirlar
  7 ... derisik asit
 7. 1.
  doğada 20 çeşit amino asit bulunur bunun 12 tanesi biz sentezleriz kalanını dışardan alırız. amino asitler proteinlerin yapı taşları olduğu için çok önemlidirler. zaten protein tozlarında da çok çeşit aa bulunur bu şekilde hücre alınan aa lardan protein sentezler kas yapar.
  1 ... nelelabura
 8. 2.
  protein yapıtaşı,düzenleyici,vucutta bazi nörotransmitterlerin ve molekullerin öncülü olan maddelerdir aminoasitler,20 cesittir 8i insan vucudu icin esansiyeldir(disardan alinmasi zorunlu) vucudumuzda gerceklesen türlü reaksiyonlarin çalışabilmesi,sorunsuz işleyebilmesi icin gereklidir.değişik bir metabolizması vardır,amino grubu ayrı bir şekilde kalan karbon iskeleti ayri bir şekilde vucutta yıkılır.
  2 ... pentanoik asit
 9. 3.
  Cooh(karboksil) grubu ve amin (nh2) grubunun bulunduğu bileşikler aminoasit olarak adlandırılır.
  Amfoterdirler.
  1 ... sarya
 10. 10.
  "amino" terimi, Yunanca ammoniacos= NH3 kaynağı olan, ilk kez Libya’da keşfedilmiş keskin kokulu bir reçineden türetilmiştir.

  aminoasitler, proteinlerin komponenti olan rölatif olarak küçük moleküller ya da yapı taşlarıdır. Standart olarak yaşamsal organizmalarda 20 adet aminoasit tanımlanmıştır. Kimyasal açıdan aminoasitler merkezî karbona (alfa) bağlı bir amino grubu (-NH2) ve karboksil grubuyla (-COOH) birlikte değişken radikal gruba sahiptir. Alfa karbona bağlı amino ve karboksil grupları, peptit bağlarıyla daha büyük zincirler ve ileri katlanmalarla üç boyutlu spesifik proteinleri meydana getirir. Oluşan zincirdeki amino asitlerin farklı doğaları, zincirin ve üç boyutlu yapının kendine özgü bir hâl almasını, dolayısıyla sentez edilen proteinin kendine özgü işlevlere sahip olmasını sağlar. Bu aminoasitler apolar, polar, hidrofilik, hidrofobik, siklik radikal gruplu, asit ya da baz olabilir. Tüm bu kimyasal nitelikler, aminoasit zincirlerini ve proteinleri fonksiyona özgü kılar. Aminoasitler, sentez esnasında spesifik transfer RNAlar (tRNA) ile sentez bölgesine hücrenin çeşitli yerlerindan taşınır ve messenger RNAlar (mRNA) tarafından özel bir kod ile sekanslanır, polipeptitler oluşturulur. Ribozomlar tarafından katalizlenen translasyon süreciyle ve sentezlenen farklı polipeptitlerin birleştirilmesiyle spesifik proteinler oluşturulur.

  temel aminoasit yapısı:
  aminoasit

  Aminoasitler, sağ-elli (D-form) ve sol-elli (L-form) olmak üzere iki antimerik formda bulunabilir. Yaşamsal organizmalarda sentezlenen proteinlerde aminoasitler sıklıkla L-form olarak yer alır; ancak aminoasitler rasemizasyon adı verilen bir prosesle D-forma da dönüşebilir. Hem sağ-elli hem sol-elli molekülleri barındıran molekül karışımına rasemik karışım adı verilir. Rasemizasyon, bazı kitaplarda epimerizasyon olarak da geçmektedir. Rasemizasyonda moleküllerin farklı ayna görüntülerine dönüşme hızı kestirilerek molekülün yaşı ve tarihlenmesi hakkında bilgi edinilir.

  bir örnek olarak Alanin aminoasidinin L- ve D-formları:
  aminoasit
  2 ... ersozmd