1. 11.
  biz vatanımızı almanlar gibi herşeye rağmen değil; bize adalet ve hürriyet içinde yaşamak imkanını ve şerefini verdiği için severiz diyerek milliyetçi paradigmayı alt üst etmiş kişidir.
  14 ... registerlater
 2. 12.
  cezayirde yaşamıştır gençlik yıllarında. veba ve yabancı adlı eserlerinde de cezayir'in oran şehrini mekan olarak kullanmıştır. absürt, varoluş ve başkaldırma romanlarındaki hakim temadır. sartre'dan farklı olarak büyük bir duyarlılık sahibidir aynı zamanda. günlükleri de ithaki yayınları tarafından 3 cilt halinde basılmıştır.
  7 ... nefti filhakika
 3. 13.
  insan ne ise o olmayı reddeden tek varlıktır. - Albert Camus
  6 ... collector
 4. 14.
  kendisi bir incelemesinde şöyle yazıyor: "suçun oluşumunda alkolün sorumluluk payı baş döndürücüdür." bu durumda devletin, alkol ektiğine göre suç biçmesine şaşmaması gerekir. mezkür yazar, bu konuyu incelerken, suçun sadece alkolde olduğunu söylemek istemiyor, içkinin yerini şerbet alsaydı suç ortadan kalkmayacaktı elbet. ona göre, "bir suçlunun gerçek sorumluluğu kesinlikle saptanamaz." "atalarımızdan bize geçen kötü ve hastalıklı eğilimlerin miktarı hesaplanamaz," "bu durumda genel bir sorumsuzluğa hükmetmek gerekir," "mantık, ceza da, ödül de verilmemesini gerektirir." (yazar, nobel ödülünü de katıyor bunun içine.) yazar, bütün bunları, daha çok, ölüm cezasının saçmalığını tanıtlamak için sayıp dökmektedir. suçun kesin nedenlerini bilememenin sonucu değil midir ölüm cezasının artık neredeyse bütün dünyadan kalkmış olması? hele siyasal suçlar için uygulanan ölüm cezalarının, hep pişmanlıklar doğurduğunu gösteriyor tarih.
  7 ... vernon sullivan
 5. 15.
  "tanrı dünyayı yaratansa, insan tinsel dünyayı yaratan tanrıdır" diyen filozof kişilik.
  4 ... pangea
 6. 16.
  "ağaçlar arasında bir ağaç, hayvanlar arasında bir kedi olsaydık bu hayatın bir anlamı olurdu.daha doğrusu bu sorunun hiç anlamı olmazdı.çünkü dünyadan bir parça olurduk.bu dünya olurduk, oysa şimdi bütün bilincimizle, bütün yakınlık gereksinmemizle onun karşısındayız.öylesine önemsiz olan bu akıl; işte bizi bütün evrenin karşıtı yapan bu...bu uyuşmazlığın; dünya ile düşüncemiz arasındaki bu kırılmanın temeli, bu konudaki bilinçliliğimiz değil de nedir?"
  7 ... bettyblue
 7. 17.
  vebayı öyle güzel bir dille yamıştır ki bu abimiz, kendinizi bir anda o vebalı vatandaşlar gibi hissedersiniz. okurunu kitaba dahil eden bir dilde yazan yazardır.
  8 ... ofkeli kalabalik
 8. 18.
  (bkz: malentendu)
  ... demester
 9. 19.
  ''insan tümüyle suçlu değildi ; çünkü tarihi o başlatmadı ama tümüyle suçsuz da değildir ; çünkü tarihi sürdürüyor.''
  7 ... demester
 10. 20.
  "Açık ve temiz yazan yazarların okuyucuları vardır. Anlaşılmaz yazmayı tercih edenlerin ise yorumcuları..."
  10 -1 ... fatal