1. 1.
  kişiye zaman zaman yarayabilen garip ruh hali. değil mi keççap?

  bence insanın kendine yakışanı giymesi maynez. maynezya. malezya.

  feci bir hastalık.
  40 -6 ...
  #15217 :)
 2. 2.
  ağır kişilik dağılmaları, gerçekliğin çarpıtılması ve gündelik yaşamın gerektirdiği işlevlerin yerine getirilememesiyle nitelenen bir bozukluktur.
  6 ...
  #27223 :)
 3. 3.
  (bkz: biri felsefik birsey mi soyledi)

  Şizofreni Nedir ?
  - Şizofreni epilepsi, Multipl Skleroz gibi bir beyin hastalığıdır.
  - Bütün kronik hastalıklar (Şeker hastalığı, astım, romatizma..) gibi alevlenme ve yatışma dönemleri gösterir.
  - Tedavi edilebilir bir hastalık olmakla beraber zaman zaman alevlenme dönemleri olabilir, hastaların önemli bir kısmında hastalık tamamen ortadan kalkmayabilir. Bu durum da kişinin çalışmasını, çevresindekilerle iletişim kurmasını, bağımsız bir yaşam sürmesini çok güçleştirir.
  - Bu ciddi hastalık yeryüzündeki her yüz kişiden birini etkilemektedir. Dünyada 60 milyon, Türkiye'de de 600.000 şizofreni hastası yaşamaktadır.
  - Hastalık genellikle 15-25 yaş aralarında başlamakla beraber orta yaşlarda başlaması da mümkündür. Hastalık ne kadar erken başlarsa kişilik üzerindeki harabiyet o kadar fazla olmakta, normal bir yaşam sürme şansı azalmaktadır.

  Şizofreni Ne Değildir ?
  - Şizofreni kişilik bölünmesi demek değildir. Maalesef pek çok kişi şizofreni hastalarını bazı zamanlar normal yaşam sürdüren bazen de birden tehlikeli bir caniye dönüşen kişiler olarak hayal etmektedir. Bunun gerçekle alakası yoktur!
  - Şizofreni hastaları nadiren çevreye zarar verebilir.
  - Şizofreni kelimesi sıklıkla iki şekilde hatalı kullanılmaktadır: Ya bir konuda farklı ya da zıt duygular taşımak kastedilir (bir şeyi hem sevmek hem de nefret etmek gibi) ki bu insan doğasında bulunan bir özelliktir. Ya da değişik zamanlarda değişik davranmak anlamında kullanılır ki bu durum da hemen hepimizin doğasında bulunan bir özelliktir.
  - Şizofreni erken bunama değildir.
  - Aşı vb. yollarla korunması mümkün olan bir hastalık değildir.

  (bkz: karikiz davasina takilip filozof olanlar)
  30 -2 ...
  #27233 :)
 4. 4.
  (bkz: biri felsefik bir sey mi soyledi)

  Şizofrenlerde görülen belirtileri şu şekilde sıralamak mümkündür.

  1-Hezeyanlar (Sanrı-Delusion) : Gerçeğin ötesinde kendi kafasında kurduğu şeyleri gerçeklermiş gibi değerlendirme. Ykna için makul delillerle bile onları değiştirememe. Paranoid kıskançlık yada büyüklük hezeyanları gibi.

  2-Varsanılar (Halusination): Kulağına gaiblerden sesler gelmesi, gözüne kimsenin göremediği varlıkların görünmesi burnuna kötükokular gelmesi gibi.

  3-Konuşma içeriğindeki acayiplikler: Kelime salatası yada anlamın birbirinde kopup konuşmanın içeriğinde bir bütünlük olmaması durumu vardır.

  4- Garip davranış:Ortalık yere çişini yapma yada herkesin ortasında masturbasyon yapmayı makul görme gibi yada hiç hareket etmeden uzun süre kalma vs.

  5-Kişinin yüzünde donuk bir duygu ifadesi varlığı, konuşmamam yada kişinin herhangi bir olay karşısında duygu ifade edecek jest ve mimik göstermemesi.

  Sayılan belirtilerin hepsinin bir şizofrende olması gerekmez. Ylk ikisi var ise kişiye psikoz grubu hastalıklardan birisi var deriz. Bunlar içerinde süre ve hastalığın şiddeti şizofreni demek için gerekir. 6 aydan daha uzun bir süre psikoz belirtileri gösteren hastalara şizofreni diyebiliriz.

  (bkz: kari kiz davasina takilip filozof olanlar)
  18 -1 ...
  #27237 :)
 5. 5.
  (bkz: biri felsefik birsey mi soyledi)
  Tipleri

  Paranoid Tip :

  Tek bir konu ile ilişkili sistematize düşünce bozukluğu veya kulağa ses gelmesi ile belirgin olan tiptir. Şüphecilik temel bulgudur.  Dezorganize Tip :

  Dağınıklılık, konuşmada ve davranışlarda aşırı bozulma ile belirgin olan tiptir. Künt ve uygunsuz görünüm belirgindir.  Katatonik Tip :

  Konuşmazlık, karşı çıkıcı (negativist) tutum, katılık, amaçsız taşkınlık, sözleri ve davranışları taklit etme gibi özelliklerin belirgin olduğu tiptir.  Farklılaşmamış Tip :

  Belirgin düşünce bozukluğu, ses duyma, dağınıklılık ve davranışlarda bozuklukla giden tiptir. Katatonik, dezorganize, paranoid tiplerin özellikleri yoktur.  Rezidüel Tip :

  içe çekilme, konuşmazlık, donuklukla belirli olan tiptir. Belirgin düşünce bozukluğu, ses duyma, dağınık davranış yoktur.

  Toplumda görülme sıklığı %1’dir. Kadın erkek oranı eşittir. 15 ile 35 yaş arasında başlar. %80’i ayaktan tedavi edilmeye çalışılır. Genetik, biyolojik ve sosyal nedenlerden dolayı şizofreninin ortaya çıktığı kabul edilir.

  Şizofrenik hastanın klinik tedavisi, hastaneye yatışı, ilaç tedavisini ve davranış, aile grup, bireysel, sosyal becerileri geliştirme ve rehabilitasyon terapileri gibi psikososyal tedavileri içerebilir.

  (bkz: karikiz davasina takilip filozof olanlar)
  9 -1 ...
  #27240 :)
 6. 6.
  (bkz: sizofren filmler)
  3 ...
  #27251 :)
 7. 7.
  (bkz: sanri)
  3 ...
  #27263 :)
 8. 8.
  bu hastalığa sahip olanlar tanınmaya değer..
  6 -3 ...
  #156245 :)
 9. 9.
  Yunanca ayırmak anlamına gelen skhidzeinle düşünce anlamına gelen hrenos tan, Ing. schizophrenia; Fr. schizophrenie; Al. schizophrenie]. Kendini, kişiliğin parçalanması, düşünce hayatı veya heyecanlardaki bozukluk gerçeklik duygusunun yitirilmesi veya dış dünya ile kurulan bağın kopması gibi emarelerle belli eden bir psikoz.
  3 ...
  #167683 :)
 10. 10.
  şizoidliğin bir üst aşaması olan psikolojik rahatsızlık..
  2 ...
  #183191 :)
 11. 11.
  russel crowe'nin 'a beatiful mind''isimli filminde nasıl bir hastalık oldugu iliklerimize kadar islenerek anlatılmıs hastalık.bir diger sinema ornegi icin johny deep'in secret window filmi seyredilesidir bu konuda.
  8 ...
  #184020 :)
 12. 12.
  tedavisinda risperdal,zeldox vb. ilaçların kullanıldığı hastalık.günümüzde 15 yaşında hayatın anlamını çözdüğüne inanan insancıkların gözünde popüler olan hastalık.ah keşke şizofren olsam,çiçekler böcekler içinde yaşasam der bu insancıklar.oysa şizofren olmanın beyin kontrolünün büyük bölümünün kaybının olduğunun farkında değillerdir.acıdır.tanıdığım en ünlü şizofren syd barrett'tır.o da cambridge'te kendi kendine resim yaparak,toplumdan soyutlaşmış bir biçimde;yaşamını sürdürmektedir.
  5 ...
  #184062 :)
 13. 13.
  şizofren, bir kişinin fikirlerini, yoğun düşüncelerini, hayallerini gerçeklerden (toplumun kabul görmüş gerçekleri, değerleri) ayıramamasıdır. Bunun yanında kişinin sesler duyması da gelir belirtilerinin arasında. Kişide karışıklık ve davranışlarında oldukça fazla değişiklik başlar. Bu hastalığın tanısı koyulurken:
  -düşünce bozukluğu,
  -halisünasyon,
  -konsantre olamama
  -insanlardan kaçma
  -korunma gereksinimi duyma
  gibi belirtiler dikkate alınır.
  Ayrıca halk arasında şizofrene yakalanmış kişilerin tehlikeli olabildiği inancı vardır. Fakat araştırmalar sonucunda kişilerin başkalarını değil kendilerini öldürmek istediği sonucuna varılmıştır.
  Kalıtım, vücut kimyası, ailedeki deneyimler, stresli hayat şartları ve olayların şizofrene neden olduğu belirtilmiştir.
  3 ...
  #184148 :)
 14. 14.
  Gerçeklerle olan ilişkilerin büyük ölçüde zayıflaması, düşünce, duygu, davranış alanlarında önemli bozulmaların ortaya çıkması gibi belirtiler gösteren bir ruh hastalığı.
  dezorganize ş. (disorganized s.) Dağılmış konuşma, dağılmış davranış, donuk ya da uygunsuz duygulanım ile karakterize şizofreni türü.
  farklılaşmamış ş. (undifferentiated s.) Herhangi bir şizofreni alt tipinin ölçütlerini tam olarak karşılamayan şizofreni türü.
  katatonik ş. (katatonic s.) Donakalım, aşırı motor etkinlik, negativizm, konuşmama ya da söylenilen ya da yapılanları aynen tekrarlama ile kendini gösteren şizofreni türü.
  paranoid ş. (paranoid s.) Gerçeklerden çok dileğe dayanan düşüncenin, sanrıların ve çoğu zaman düzenli büyüklük ve kötülenme sabuklamalarının yaygın olduğu şizofreni türü.
  tortu ş. (residual s.) Aktif dönemden çıkmış, belirgin sanrı, varsanı, dağınık ya da katatonik davranışın olmadığı, negatif tipte tortu belirtiler gösteren şizofreni alt tipi.
  6 ...
  #265464 :)
 15. 15.
  latince shiczo; kişilik freni;parçalanma
  kelimelerinden oluşmuş hastalık adı.
  2 ...
  #472254 :)
 16. 16.
  (bkz: ikiziniz şizofrense sizin gerçek olma olsaılığınız)
  5 ...
  #569428 :)
 17. 17.
  insanın kendi içindeki sanal dünyası..
  3 ...
  #684628 :)
 18. 18.
  sizofrengi
  4 -1 ...
  #684706 :)
 19. 19.
  dunyanin en zevkli hastaligi **
  6 -12 ...
  #684711 :)
 20. 20.
  muhtemelen abidinin yaptığı mutluğun resmidir.
  (bkz: bana mutlulugun resmini cizebilir misin)
  4 ...
  #799884 :)
 21. 21.
  saçlarını kendi kendine kesmeye çalışmak da şizofreni için bir başlangıç sayılabilir.
  mesela hemen hemen bütün matematikçiler bunu yapıyor..
  4 ...
  #834682 :)
 22. 22.
  Sahibi oldugum hastaliklardan biri...
  Kendinizi kendiniz degilde baskasi olarak görürsünüz sürekli...
  6 -1 ...
  #995661 :)
 23. 23.
  bilim dünyasının nedenini kesin olarak belirleyemediği hastalıklardan biridir. üretken yaşlardaki gençlerde daha çok görülmesi dolayısı ile önem verilmesi gereken bir sağlık sorunudur. yapılan araştırmalarda şizofreninin 15-35 yaşları arasında ortaya çıktığı görülmektedir. karşılaştırmalı istatiki sonuçlar toplumda görülme sıklığının % 1 civarında olduğunu bulunmuştur. bu hesaba göre görülme ülkemizde yalaşık 600 bin civarında şizofreni hastası vardır.

  hayal ile gerçek dünyayı ayırdedememe, mantıksal düşünme yeteneğinin kaybı, normal duygusal tepkiler verememe gibi semptomları vardır.

  nedeni, beyindeki kimyasal değişiklikler, beyindeki yapısal değişiklikler ve genetik faktörlerdir.
  son yapılan araştırmalar beyindeki dopamin adlı maddenin artışının etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

  genetik yatkınlığı destekleyen veriler olmakla beraber tam olarak aydınlığa kavuşmuş bir konu değildir.

  tedavide amaç semptomların yatıştırılması ve hastalığın tam olarak ortadan kaldırılmasıdır. ilaç tedavilerinin yanısıra psikososyal yaklaşımlar da önemlidir.
  2 ...
  #995719 :)
 24. 24.
  (bkz: $izofreni yalnız oynanmaz)
  5 ...
  #1019117 :)
 25. 25.
  şizofren insanlar çok güzel rol yapabilirler. sizi hiç olmamış bir şeye çok rahatlıkla inandırabilirler. çünkü kendileri de anlattıklarının doğru olduguna inanmaktadırlar. toplumumuzda büyük bir orana sahip olup bu hastalara dikkat etmek gerekir.
  12 ...
  #1019151 :)

kapat