1. 1.
  thomas more'un aynı adlı kitabından dünya insanlarına kazandırılan kavramdır.
  14 -3 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  gerçekleştirilmesi olanaksız tasarı ya da düşünce.
  14 -1 ... jikase
 3. 3.
  ideal ya da yetkin toplum. ideal bir toplum düzeni ya da yönetim biçimi ortaya koyan tasarım.

  Bilinen ilk ütopya örneği, Platonun Devleti ve Yasalarıdır. Platonun bu eserlerinde olduğu gibi, bazı düşünürler, uygulamadaki düzeni anlamında ütopyalar geliştirmişlerdir. Bu düşünürler, içinde yaşadıkları toplumsal düzenin iyileştirilemeyeceği ne inandıkları için, gerçekleşme şansı çok fazla olmayan, ideal hatta düşsel bir toplum düzeni tasarlamışlardır. Bu çerçeve içinde düşünür, insanlar için her bakımdan ideal olduğuna inandığı, yetkin bir toplumsal düzen tasarlar ve insanın, dolayısıyla da toplumun kurtuluşunun, ancak bu ideal düzen yaşama geçirildiği takdirde mümkün olduğunu savunur. Başka bir deyişle, uygulamadaki toplum düzeni, bu ideal ve yetkin toplum düzenine göre şekillenmelidir. Ne var ki, söz konusu ideal ve yetkin toplum düzeninin hayata geçirilme şansı pek fazla olmadığı için. o bir ütopya olarak kalır.

  Buradan da anlaşılacağı üzere, bir Ütopya karşısında, şu tavırlardan biri ya diğeri sergilenebilir: 1- Bir ütopyanın, ideal bir toplum düzeni ortaya koyduğu için, gerçek bir değeri vardır ve tanı olarak hayata geçirilemese bile, ona bir şekilde yaklaşmak mümkündür. 2- Bir ütopyanın, ideal bir toplum düzeni oluşturduğu ve varolan toplum düzenlerine değer biçerken kullanılacak bir standart sağladığı için, gerçek bir değeri vardır, bununla birlikte, bu ideal düzeni tam olarak hayata geçirmek bir yana, gerçekte ona yaklaşabilmek bile söz konusu olamaz. 3- Ütopyalar, gerçekleşme şansı hiç olmayan, gerçekdışı, idealist ve bundan dolayı da değersiz şemalardır.
  8 -1 ... nirvana
 4. 4.
  (bkz: etiyopya)*
  4 -6 ... saint pierre
 5. 5.
  hayalin limit aşımı, uçlarda dolaşan hayali düşünce, gerçeklik payının es geçilmesiyle oluşan hayal.
  2 ... asiti kaçmış kola
 6. 6.
  thomas more'dan başlayarak, ütopya, tam dört yüzyıl batı'da gözde bir düşünce ve yazın türü oldu. hepsinde de, zamandan ve mekandan soyutlanmış bir yerde, genellikle bir adada, ideal bir toplum tasarlanıyor; ve var olan düzen eleştirilerek, değiştirilmesi olanaksız da görülünce düşe sığınılıyordu. reformculuğun, giderek devrimciliğin bir yolu da bu olmuştur.
  3 ... vernon sullivan
 7. 7.
  ideal toplumuamaçlayan, lakin ideal!, ülkü!, yani belki de hiç ulaşılamayacak olan şey. mevcut olmayan yer...
  ... harvester of sorrow
 8. 8.
  kelime anlamıyla gerçekleşmesi imkansız olan ve cümle içine kullandığım zaman arkdaşlarımdan türkçe konuş bi a.q. diye tepkiler aldığım yazın türü...
  ... faithfull casanova
 9. 9.
  iyi bir örnek için;
  (bkz: uludağ sözlüğün parti kurması)
  1 ... intensivecare
 10. 10.
  fenerbahçe'nin şampiyonlar ligişampiyonu olması yada uefa.
  4 -9 ... junior