1. 1.
  Dünya Sağlık Örgütü'nün kısatmasıdır. Açılımı "world health organization" dır. ulaşabileceğiniz internet adresi ise http://www.who.int dir.
  4 ... anthrax
 2. 2.
  ingilizce kim anlamına gelen soru ifadesi.
  3 -2 ... zall
 3. 3.
  türkçesi varken ingilizce konuşayım diye yırtınan gerzek diye tabir ettiğimiz insan modelinin söylediği bir sözde geçen kelime.
  söz: who oğlum who.
  (bkz: kelimelerin turkcesi varken ingilizcesini kullanan zihniyet)
  1 ... trda
 4. 4.
  (bkz: the who)
  1 ... hadi leenn
 5. 5.
  hu diye telafuz edilir hatta türkçece hu hu kim var orda şeklindeki söz öbeği bu soru ifadesinden gelmiş olabilir
  (bkz: rezilim ben)
  2 ... wolfheart
 6. 6.
  Dünya Sağlık Örgütü ingilizce Adı

  Kuruluşu

  1945 yılında ABD;nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, bu dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilya&;lı delegelerin bir "Uluslararası Sağlık Örgütü" kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.
  Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi, söz konusu toplantının hazırlanması için Belçika&;lı Prof.Dr. Rene Sard başkanlığında 15 kişilik bir teknik komite oluşturmuştur. Teknik komite kısa bir süre içinde toplantının gündemini saptamış, kurulacak uluslararası sağlık örgütü için Anayasa taslağını hazırlamış ve alınması gereken kararları belirlemiştir.

  19-22 Temmuz 1946 tarihlerinde New York;da düzenlenen Uluslararası Sağlık Konferansı’nda BM’e üye 51 ülkenin temsilcisi ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birlişmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), OIHP (Merkezi Paris;te bulunan Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu), PAHO, Kızılhaç, Dünya işçi Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller Vakfı temsilcileri Dünya Sağlık Örgütü anayasasını oluşturmuşlardır.

  DSÖ Anayasası 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. DSÖ Anayasası en az 26 üye ülke tarafından resmen kabulu ile yürürlüğe girecektir. Bu süre içerisinde DSÖ işlevlerini yerine getirecek bir Ara Komisyon seçilmiştir. Bu Ara Komisyon iki yıl süreyle DSÖ;nün görevlerini yürütmüştür.Yugoslav Prof. Dr. Andrija Stampar başkanlığındaki Ara Komisyon tüm çalışmalarını tamamlamış ve 26 üye ülkenin onayı 7 Nisan 1948&de gerçekleşmiştir.
  DSÖ Anayasası&;nın yürürlüğe girdiği 7 Nisan her yıl "Dünya Sağlık Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır.

  Prof. Stampar başkanlığındaki Ara Komisyon DSÖ Genel Kurulu&;nun 24 Haziran 1948 tarihinde toplanması için tüm hazırlıklarını tamamladı ve Genel Kurul bir aylık çalışması için isviçre’nin Cenevre kentinde BM Sarayında 48 ülkenin temsilcileri ile toplandı. Genel Kurul (Asamble) bir aylık çalışmasını tamamladığında üye sayısı 55;e çıkmıştır. Asamble sırasında DSÖ Genel Direktörlüğüne Kanada’lı Dr. Brock Chisholm seçilmiş, DSÖ;nün yıllık programı, personeli ve bütçesi onaylanmış, icra (Yönetim) Kurulu&nu oluşturan 18 üye belirlenmiştir.

  ilk Asamblede ayrıca, bölgesel örgütlenme de tartışılmış ve oluşturulan Komisyonun yaptığı çalışma sonucu Bölge Ofisi kurulması kararlaştırılmıştır.
  Bölge Ofis lerinin başlıca amaçlarından biri de DSÖ ile Ulusal Hükümetler arasında etkin bir ilişkinin sağlanmasıdır.
  DSÖ’ne, Mayıs 2000 itibariyle 191 ülke üyedir ve 2 ülke de ortak üye statüsündedir.

  Görevleri

  Örgüt amaçlarına ulaşmak için yerine getirdiği görevler şunlardır:

  Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam sıfatıyla hareket etmek.
  BM, ihtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun görülecek diğer örgütlerle fiili bir işbirliği kurmak ve sürdürmek.

  Hükümetlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak.

  Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda, hükümetlerin istekleri ya da kabulleri ile gereken yardımı yapmak.

  BM’in isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi özelliği olan topluluklara sağlık hizmetleri götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da bunların sağlanmasına yardım etmek.

  Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de dahil olmak üzere gerekli görülecek idari ve teknik hizmetleri kurmak ve sürdürmek.

  Epidemik, andemik vb. hastalıkların ortadan kaldırılması yolundaki çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek.
  Gerektiğinde diğer ihtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak kazalardan doğan zararları önleyebilecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek.

  Gerektiğinde diğer ihtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak, beslenme, mesken, eğlence, ekonomik ve çalışma koşullarının ve çevre sağlığı ile ilgili diğer bütün unsurların iyileştirilmesini kolaylaştırmak.

  Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında işbirliğini kolaylaştırmak.

  Uluslararası sağlık sorunlarına ilişkin sözleşmeler, anlaşmalar ve tüzükler teklif etmek, tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolayı Örgüt’e düşebilecek ve amacına uygun görevleri yerine getirmek.

  Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri geliştirmek, ana ve çocuğun tam bir değişme halinde bulunan bir çevre ile uyumlu halde yaşamaya olan kaabiliyetlerini arttırmak.

  Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar arasında uyumlu ilişkilerin kurulmasına ilişkin her türlü faaliyetleri kolaylaştırmak.

  Sağlık alanında araştırmaları teşvik ve rehberlik etmek.

  Sağlık, tıp ve yardımcı personelin öğretim ve yetiştirilme normlarının iyileştirilmesini kolaylaştırmak.

  Gerekirse diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği yaparak kamu sağlığı, hastane hizmetleriyle sosyal güvenlik de dahil koruyucu ve tedavi edici tıbbi bakıma ilişkin idari ve sosyal teknikleri incelemek ve tanıtmak.

  Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar yapmak.

  Sağlık bakımından aydınlatılmış bir kamuoyu oluşumuna yardım etmek.

  Hastalıkların, ölüm nedenlerinin kamu sağlığı uygulama metodlarının uluslararası nomanklatürlerini tayin etmek ve ihtiyaca göre yeniden gözden geçirmek.

  Teşhis yöntemlerini gerektiği kadar standart hale getirmek.

  Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlere ilişkin uluslararası normlar geliştirmek, kurmak ve bunların kabülünü teşvik etmek.

  Genel olarak Örgütün amacına ulaşmak için gereken her önlemi almak.

  http://tr.wikipedia.org/wiki/WHO
  2 ... kirmizi baslikli istasyon sefi
 7. 7.
  Fransızcası "Organisation mondeal de la sante" olan kuruluş.
  ... evlerdenirak
 8. 8.
  bir Five O'Clock Heroes ve Agyness düeti. 80'ler kokan mükemmel bi yapısı vardır.

  Five O'Clock Heroes:

  What was love that truly desire
  There is nothin' that I really want
  But the times I find myself in the fire
  You choose between right and the wrong

  Agyness Deyn:

  I wish I could control all my judgments
  Understand every move
  Take my melody of voices
  Tell me what should I do

  Heroes: oooooooo

  Agyness:

  Sometimes I feel like I'm stuck in your head
  And I wonder
  One day you get away from face
  I'm getting stronger
  Sometimes I feel like it sucks upon
  To see Whats under
  Let me out, let me out of it
  I can't stand any longer

  Heroes:

  I remember being part of that ERA
  I remember being so far from home
  All the times I need someone to hear me
  Coz I never felt so much of my own

  Agyness:

  All the child that you have with your future
  All the roles that makes your life as secure
  There are people who've given every opinion
  But tell me you want to let know

  Sometimes I feel like I'm stuck in your head
  And I wonder
  One day you get away from face
  I'm getting stronger
  Sometimes I feel like it sucks upon
  To see Whats under
  Let me out, let me out of it
  I can't stand any longer

  Heroes:

  Who you think you talking to

  Agyness:

  Sometimes I feel like i'm stuck in your head
  And I wonder
  One day you get away from face
  I'm getting stronger
  Sometimes I feel like it sucks upon
  To see Whats under
  Let me out, let me out of it
  I can't stand any longer
  ... eqin
 9. 9.
  ing. world health organization
  -1 ... dolma kalem
 10. 10.
  berbat animasyonlar sahip ama aynı zaman manyak bi hikayesi olan dizi. (bkz: Dr Who)
  ... whereismycash