1. 1.
  devletin tanımına göre bize yol,su ve elektrik olarak geri döndüğü iddia edilen kişilerin mal, ücret yada sair kıymetlerinden yapılan kesinti.
  3 ... sıçtırtma lamasına
 2. 2.
  Genelde kaçırılır.
  4 ... ratata
 3. 3.
  Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para.
  4 ... trinfr
 4. 4.
  tamamının toplanamaması,büyük problemlere yol açmaktadır.ele güne avuç actırmaktadır.herkes ödesindir.
  1 -1 ... pilotmont
 5. 5.
  her vatandaşın çifter çifter götüne kadar vermek mecburiyetinde bırakıldığı zorunluluk.
  3 ... jikase
 6. 6.
  kazancın kutsal olabilmesi için devlete bu kazanç içinden vermeniz gereken pay
  2 -1 ... karga
 7. 7.
  devlet yada onun yetki verdiği kişiler veya kurumlarca karşılıksız olarak zorla, kamu yararı amacı ile kanuna dayanarak alınan parasal değerlere denir
  2 ... cell-im
 8. 8.
  (bkz: dolayli vergi)
  (bkz: dolaysiz vergi)
  1 ... cell-im
 9. 9.
  (bkz: özel tüketim vergisi)
  1 ... cell-im
 10. 10.
  vergi, kamusal gereksinimlerin karşılanması için özel kesimden kamu kesimine, hukuksal zorlama altında, karşılıksız ve kesin olarak yapılan parasal aktarımdır.

  bu kavram, anayasa'nın 73. maddesi ile vücut bulur;

  "herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.
  vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
  vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır.
  vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi bakanlar kuruluna verilebilir."
  1 ... evren