1. 1.
  1.Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
  2.Bir ülkedeki halkın bütünü,halk,amme.
  3.Hep,bütün.
  ... italiano
 2. 2.
  (bkz: albert camus)
  2 ... mevta
 3. 3.
  bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna denir.
  (bkz: halk)
  ... hz insan
 4. 4.
  Kelime olarak “kamu”, Türkçede, hep, bütün; bir ülkedeki halkın bütünü; halk, amme gibi anlamlara gelmektedir. “Kamu düzeni”, toplumun bütününü ilgilendiren düzeni; “kamu sektörü”, devlet eliyle yürütülen ekonomik faaliyetlerin bütününü; “kamu personeli”, devlet hizmetinde çalşan görevlileri, “kamuoyu”, belli bir konuda toplumun büyük bir kesimince benimsenen görüş, tavır ve inançların toplamını; “kamu tüzel kişileri”, kamu yararı amacına dönük insan ve mal topluluklarını “kamu hukuku”, devletin kuruluş ve işleyişini, öteki devletlerle kamu tüzel kişileri ve özel kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütününü anlatmaktadır.
  ... akdmsynbnymn
 5. 5.
  bir ülkede bulunan milletin bütünü. halk.
  3 -1 ... cilekli sakiz
 6. 6.
  Günümüz Amerikan toplumunda ‘kamu’ denince, çoğu kez, «bağıntısız ve ilgisiz bilgiçler» topluluğu akla gelmektedir.

  Her şeyi olmasa da birçok şeyi çok iyi bilen,

  ama hiç bir konuda ‘iki kere iki dört eder' diyemeyen;

  tartışma konusu sorunlarda, örgütlü çıkar çevrelerinin tersine, kesin bir tutum takınmayıp açık-seçik bir söz etmeyen kimselerden oluşan bu topluluk, çoğu kez,

  belirli bir tutumdan, belirli bir siyasetten de yoksun (hem de buna «açık görüşlülük» demektedir);

  kamu sorunlarına karışmama eğiliminde (buna da ‘akıllılık’ demektedir);

  ayrıca, hiç bir konuya sıkı sıkıya sarılıp kendini bir düşüncenin, bir davanın adamı yapmak istemeyen (buna da «hoşgörü sahibi olma» demektedir)

  örgütsüz bir topluluktur.
  (iktidar Seçkinleri, 428-429)
  1 ... sertoksoz