1. 31.
  türk mitolojisinde yer alan kutsal ana. yer yer bazı kaynaklarda "ötüken" olarak da anılır. yıllarca türklerin ana yurdu, kaynağı, çıkış noktası, kutsal yurdu olarak bilinen, orhun yazıtlarında da bahsolunan ötüken şehrinin kutsaliyeti ile doğrudan bağlantılıdır.

  umay ana, türk mitolojisinde doğurganlığı, dişiliği, yardımseverliği, iyiliği temsil eder, bunları öğütler.

  örneğin (#37266594) numaralı girdime göz gezdirince mevzuya biraz daha hakim olacaksınız. eğer ki bir kadın, evlenip çocuk sahibi olana dek namusuna halel getirmezse, insanlara büyük kötülük etmezse, iyi bir insan olmak için çalışırsa, umay ona yardımcı olacak, hamilelik döneminde, doğum sırasında ve doğum sonrasında anneyi ve yavrusunu kötü ruhlardan koruyacaktır. ancak kadın ahlak ve namus konusunda gevşek davranırsa, iyi bir insan olmak için çabalamazsa umay kesinlikle yardımcı olmayacaktır.

  ayrıca islam dininde fatıma(r.a)'nın eli dediğimiz mevzuunun da umay ile bağlantısı vardır.
  2 ... zenginuyak
 2. 30.
  Allah nasip eder de kızım olursa ismi olacak.
  4 -2 ... siganfudaki onbasi
 3. 29.
  türk mitolojisinde doğurganlık ve bakeret tanrıçası.
  1 ... tanriparcacigi27
 4. 28.
  Kendisini çağırmak için Ankara seğmenlerdeki, eymirdeki ağaçlara bez bağlarım.
  2 -1 ... profesyonel kamikaze pilotu
 5. 27.
  altay mitolojisi'nde hâlâ var olması elbette bu varlığın daha sonradan onların inançlarında ortaya çıktığını göstermiyor. yukarıda defalarca zikredilmiş. orhun yazıtları'nda bilge kağan annesini umay'a benzettiği gibi, tonyukuk umay üzerimize mi çöktü diyerek kök tengri'nin yanında bu varlığa değiniyor. türklerde "yir sub" denen yer ve suları simgeleyen tanrılar, gökyüzünü simgeleyen bir tanrı "kök tengri" görebildiğimiz ve bulabildiğimiz kadarıyla dişiliği ve bereketi simgeleyen bir de kadın tanrıça "umay" vardır. tengricilikle islamiyet birbirine diğer dinlerin birbirine benzediği kadar benzer. tam aksine onlarca zıt tarafı vardır. cengiz han devrinde islamiyet ve tengriciliğin(şamanizm deniyor ancak şamanizm'i bugünün bazı türklerinin dini için kullanmak daha doğru) çelişmesi ve orta bir yol bulamamaları bunu kanıtlar. tengricilik'te "ongun" denen putlar da vardır ki ibn fadlan türkler üzerine yaptığı seyahatinde erkek cinsel organı şeklindeki bir puttan bile bahsediyor. dolayısıyla bu islamiyetle tengriciliği bağdaştırıp bilim dışı konuşmalar gayet yersizdir.
  ... el ottomano
 6. 26.
  yanına bir umay daha eklersek daha düşmemiş umay'a ulaşabiliriz.
  ... 6146854374786740
 7. 25.
  Uğruna ağaçlara bez bağladığımız Türk mitolojisindeki melek.
  1 -1 ... profesyonel kamikaze pilotu
 8. 24.
  türk mitolojisinde bir tanrıça. anaç özellikleri vardır. doğum ve bereketi simgeler. yeniden dirilişin sembolü olmuştur göktürkler için.

  (bkz: umay ana)
  1 ... aquila non capit muscas
 9. 23.
  bazı zaza köylerinde, çocuklarına kızan analar "seni umay ala" derler.
  korkutma ve beddua ile dua arası karışık bir cümle.
  3 -1 ... empyriuma tapan ateist
 10. 22.
  göktürk kitabelerinde göktengri ile birlikte geçen kutsal varlık, tanrıçadır.
  çocukların ve hayvanların koruyucusu olarak da bilinir.
  bolluk ve bereketi simgeler.
  2 ... hebeletulbe