1. 1.
    Bir bina köşesine bindirmeli olarak örülen tonoz parçasıdır. başka bir deyişle; kare planlı kubbeli bir yapının duvarları arasındaki köşelerin üst bölümüne yapılan ve binanın üstünü sekiz kenarlı olarak kubbenin oturmasına elverişli bir kaide meydana getirmek üzere konan köşeleme tonozdur. pandantifle karıştırılmamalıdır.

    tromp
    tromp
    2 ... architectus