1. 1.
  köşeli olmayan şekillerin geometrisidir.
  2 ... the kene
 2. 2.
  TOPOLOJi MATEMATiĞiN BiR DALIDIR . SANILABiLECEĞi

  GiBi TOPOĞRAFYAYLA EŞANLAMLI DEĞiLDiR.

  TOPOLOJi, BiR BAKIMA KÖŞELi OLMAYAN ŞEKiLLERiN

  GEOMETRiSiDiR.UZAYDAKi ŞEKiLLERLE iLGiLENDi

  ĞiNDEN GEOMETRiYE AKRABADIR.AYNI ZAMANDA , BU

  iKi BiLiMDALI BiRBiRiNDEN FARKLIDIR ; BiRi KATI

  DiĞERi ESNEYEBiLEN ŞEKiLLERLE UĞRAŞIR.GEOMETRiDE

  iKi ŞEKiL , YERDEĞiŞTiRME SONUCUNDA BiRiNDEN ÖBÜ_

  RÜNE GEÇEBiLiYORSA , EŞiTTiR BU DURUMDA NESNE AY_

  NI KALIR.OYSA TOPOLOJiDE BiR ŞAMANDIRA VE BiR FiN_

  CAN(KULPLU) TOPOLOJiK OLARAK EŞDEĞER YÜZEYLERDiR

  , ÇÜNKÜ iKi ŞEKiLDEN BiRiSiNiN KAUÇUKTAN YAPILDIĞI

  VARSAYILIRSA, iKiNCiNiN KOPMADAN VEYA YIRTMADAN

  SÜREKLi BiR DÖNÜŞÜMLE ELDE EDiLMESi TASRLANABiLiR

  . BUNLAR HOMEOMORF(EŞ YAPILI ) iKi ŞEKiLDiR.

  TOPOLOJiNiN FARKLI VE BiRBiRiNi TAMAMLAYAN iKi

  GÖRÜNÜMÜ VARDIR.GENEL TOPOLOJi SÜREKLiLiK ,KENAR,

  SINIR GiBi KAVRAMLARDAN SORUMLUDUR , BU NEDENLE

  NOKTALARIN ÇEVRESiNDE BULUNAN NESNELERiN , YANi

  BUNLARIN KOMŞULUĞUNUN iNCELENMESiNi GEREKTiRiR.

  TOPOLOJiNiN NE OLUP OLMADIĞINI ANLATMAK iÇiN

  VERiLEN TiPiK ÖRNEK SAPLI BiR KAHVE KUPASININ DIŞ

  YÜZEYiYLE BiR SiMiDiN DIŞ YÜZEYiNiN BiR ANLAMDA

  AYNI OLDUĞUDUR.

  EĞER KAHVE KUPASI ISLAK YAPILMIŞ OLSAYDI , SAPINA

  FAZLA DOKUNMADAN KALAN KISMINI RAHATLIKLA EĞiP

  BÜKÜP OVALAYIP DÜZLEŞTiREREK KUPANIN TÜMÜNÜ BiR

  SiMiT HALiNE SOKABiLiRDiK.

  TOPOLOJi iÇiN ÖNEMLi OLAN NOKTA KARŞILAŞTIRDIĞI_

  MIZ BU iKi YÜZEYiN HER iKiSiNDE DE SADECE BiR DE__

  LiK OLMASIDIR.KUPANIN iÇiNE DOĞRU OLAN DERiNLiĞiN

  YA DA EĞRiLiĞiN TOPOLOJiK OLARAK HiÇBiR ÖNEMi YOK

  TUR .
  3 -4 ... kıvırcık salata
 3. 3.
  matematik bölümlerinde okutulan bir ders. dersi geçebilenlere diplomaları verilir. o derece zor bir derstir.
  3 ... dis kapinin mandali
 4. 4.
  (bkz: top)
  (bkz: bilim)
  (bkz: ben buna gülerm)
  -3 ... pilotmont
 5. 5.
  soyut matematiğin en temel sorunsalı topoloji'dir . ve matematiğin bir çok kuramsal yorumları da bu soyut alanda değişik şekilde kullanılabilmektedir. bilindiği gibi geometrideki bir takım kabuller-ki eukleides geometrisidir- kimi matematikçiler tarafından genişletilmiş ve daha farklı geometri yorumları da ortaya konulmuştur . mesela bernhard riemann adında bir alman matematikçi üçgenin iç açılarının toplamını 180 dereceden büyük kabul ederek yeni bir görüş ortaya atmıştır . einstein'ın izafiyet teorisi de bu geometriye göre oluşturulmuştur.
  yine ikinci olarak , üçgenin iç açılarını 180 dereceden küçük kabul eden ve buna göre bir geometri anlayışı ortaya koyan lobatchevski'dir.
  şimdi soyut matematik de eukleides geometrisinin karşılayamadığı tanımları bu diğer teorileri kullanarak hem uzaylar arası denkliğe cevap aramaktadır hem de şekilleri birbirine dönüştürmektedir.
  2 ... nefti filhakika
 6. 6.
  (bkz: topolojik geometri)
  ... klasnick
 7. 7.
  neredeyse hiç matematiksel işlem yapılmayan matematik dalıdır. dersi geçenler neyse de bu dalda prof. olanlara şaşılarak bakılmaktadır.
  ... ovov
 8. 8.
  geleceğin gözde meslekleri adlı kitaba göre, 20 yıl içerisinde parlama ve patlama yapacak dal.
  ... aura
 9. 9.
  okul uzatma sebebi olan derstir.
  2 ... zebellah
 10. 10.
  (bkz: möbius şeridi)
  (bkz: klein şişesi)
  ... stillborn