1. 1.
  divan edebiyatı nesir türüdür. düğün, ziyafet, şenlikleri tasvir eden, hem düz yazı hem de manzum olarak yazılan eserlerdir.
  1 ... frozen hopes
 2. 2.
  ing. soyisim
  Name : Yosma Surname : Kasma
  1 -1 ... posion
 3. 3.
  aynı zamanda nabi'nin eserlerinden biridir. 1675'de şeyhzade mustafa ve mehmed'in sünnet düğünündeki izlenimlerini içeren 585 beyitlik bir mesnevidir. 2 failatün, 1 failün kalıbı ile yazılmıştır.
  ... yasak merve
 4. 4.
  levni'nin minaytürlerle ilgili kitabına verilen isim.
  ... akustikcinayet
 5. 5.
  Divan edebıyatında sünnet, düğün şenlik gıbı sevınçli olayları anlatan eserlerdir.
  1 ... linka
 6. 6.
  Galası Muhsin Ertuğrul sahnesinde 31 Ocak 2011'de düzenlenen gösteridir.
  ... kurtis
 7. 7.
  Osmanlı şenliklerini surnamelerden çıkarıp bugüne taşıyan gösteri Surname 2010, maske kukla kostüm tasarımcısı Candan Seda Balaban ile Yazar ve Yönetmen Yiğit Sertdemir'in projesidir.
  ... kurtis
 8. 8.
  konu bütünlüğü olmayan , anlamsız gösterilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş, içerisinde bolca kukla gösterisi bulunan şehir tiyatrolarında sahnelenen oyun.
  ... cenabettin ergenyan
 9. 9.
  Aziz nesin'in bir eserinin adıdır. idam cezası konusunda okunması gereken kitaptır.
  3 ... recruit
 10. 10.
  suriyye kasidesi.
  kaside-i vehbi.
  surname.
  1 ... obeyaz