1. 1.
  danimarkalı(kopenhag doğumlu) ünlü filozof.1813-55 yılları arasında yaşayan,varoluşçu felsefenin savunucularındandır."korku ve titreme","kahkaha benden yana" gibi meşhur eserleri vardır.
  6 ... akademikr
 2. 2.
  (bkz: baştan çıkarıcının günlüğü)
  (bkz: ölümcül hastalık umutsuzluk)
  kierkegaardmezarlık demekmiş.
  5 ... yasakani
 3. 3.
  kalplerimizin fatihidir.
  3 ... calderon de la barca
 4. 4.
  danimarkalı yazar ve tanrıbilimci. yapıtlarının çoğunu takma adla yayımladı. 1841'de doktora tezini verdi. bir yandan kiliseye, öbür yandan hegel'e karşı olmak üzere, iki yanlı bir polemiğe girişti. amacı, inancın özü açısından öznel olduğunu ileri sürerek hristiyanlığı onu karikatürleştiren hristiyanlara karşı savunmaktı. trajik bir düşünürdür. devlet dinlerine karşı olduğu kadar sistematik düşüncelere karşı da bireysel varlığın tekliğini ileri sürer.

  felsefesi, varoluşçuluğun kaynağını oluşturur. zamanında fazla tanınmayan düşüncesi, kimi çağdaş akımları, özellikle martin heidegger'i, jean-paul sartre'ı, karl jaspers'i, karl barth'ı derinden etkiledi.
  4 ... vernon sullivan
 5. 5.
  kaygı adlı eserinin mutlaka okunması gereken, günümüzün bu görünmez tehlikesine ilginç yaklaşımları bulunan varoluşçuluğun kurucusu, danimarkalı filozof.
  5 ... legend of the stranger
 6. 6.
  ''kahkaha ondan yana''dır.
  3 ... calderon de la barca
 7. 7.
  'Bir insanın özgünlüğü ne kadar büyükse, o insan boğuntu karşısında o kadar çaresiz kalır.' demiştir, haklıdır.
  8 ... aurore dupin
 8. 8.
  değeri anLaşıLamayan bir fiLozof.. yanLış tanındı.. 150 yıLı aşkın süre önce söyLediği şeyLerin haLa günceLLiğini koruması şaşırtıcı.. gündeLik konuLara feLsefi yakLaşımLarLa eLe aLışı son derece harika.. okunması gereken biri..
  6 ... tucimania
 9. 9.
  kopenhag sokaklarında tek başına dolaşmayı ve herkesle muhabbet etmeyi seven danimarkalı filozof.
  tabuları şiddetle eleştiren filozofların ilkidir. onu nietzsche, heidegger, sartre izlemiştir. tabuların toplumu hızla yozlaştırdığını ifade etmiştir.
  5 ... legend of the stranger
 10. 10.
  felsefesinin ana hatlarını bizzat eylemle çizmiş danimarkalı filozof. tekrarın gerçekleşmeyeceğini, berlin' e aynı zaman aralığında yaptığı iki ziyaretteki farklılıkları not ederek ispatlayandır.
  3 ... legend of the stranger