1. 1.
    isviçreli protestan tanrıbilimci. bonn üniversitesi'nde profesördü; 1935'te hitler hükümetince görevinden alındı. isviçre'ye giderek oradan bu hükümete karşı protestan direnişini destekledi. 1962'ye kadar basel üniversitesi'nde profesörlük yaptı. fikirlerinin günümüz hristiyan dünyasının tümü üzerinde düşünsel ve dinsel etkisi çok büyük olmuştur. en önemli yapıtı kilise dogmaları'dır. 1968'de ölmüştür.
    ... vernon sullivan