1. 1.
  sanat, kişinin içindekileri ruh, zeka, duygu ile dışarı yansıtmasıdır...
  8 -2 ... elma
 2. 2.
  kendisi için soyunulabilen kavram..
  5 -2 ... rasko
 3. 3.
  bazılarının içine tükürmek için can attıkları mes'el.

  - -
  - -
  < O O >
  - -
  - * -
  - -
  1 -1 ... wednesday
 4. 4.
  Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
  2 -1 ... trinfr
 5. 5.
  sanat bir insanın yüzüne baktığınız zaman onun görünüşüne aldanmayıp, ruh halini anlayabilmenizdir. fiziksel olanın ötesine geçip, hissetmektir sanat.
  2 -1 ... steve
 6. 6.
  ideolojilerin estetize edilmiş hali...
  halk için değil kendisi için yapılmasının gerekliliğine inandığım olgu...
  2 -3 ... ze(k13
 7. 7.
  (bkz: nevizade)
  2 ... yasakani
 8. 8.
  sanat uzun, hayat kısa.
  -hipokrat
  2 ... zibende
 9. 9.
  Sanat, en kaba anlamıyla, yaratıcılığın ve/veya hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır.Ancak içinde estetik değerler barındırmayan ürünlerin sanat olarak değerlendirimesi yanlış olur.

  Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır. Bugün sanat terimi birçok kişi tarafından çok basit ve net gözüken bir kavram gibi kullanılabildiği gibi akademik çevrelerde sanatın ne şekilde tanımlanabileceği, hatta tanımlanabilir olup olmadığı bile hararetli bir tartışma konusudur. Açık olan nokta ise sanatın insanlığın evrensel bir değeri olduğu, kısıtlı veya değişik şekillerde bile olsa her kültürde görüldüğüdür.

  Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sözcüğün bugünkü kullanımı, batı kültürünün etkisiyle, ingilizcedeki 'art' sözcüğüne yakın olsa da halk arasında biraz daha geniş anlamda kullanılır. Gerek ingilizce'deki 'art' ('artificial' = yapay), gerek Almanca'daki 'Kunst' ('künstlich' = yapay) gerekse Türkçe'deki Arapça kökenli 'sanat' ('suni' = yapay) sözcükleri içlerinde yapaylığa dair bir anlam barındırır. Sanat, bu geniş anlamından Rönesans zamanında sıyrılmaya başlamış, ancak yakın zamana kadar zanaat ve sanat sözcükleri dönüşümlü olarak kullanılmaya devam etmiştir. Buna ek olarak Sanayi Devrimi sonrasında tasarım ve sanat arasında da bir ayrım doğmuş, 1950 ve 60'larda popüler kültür ve sanat arasında tartışma kaldıran bir üçüncü çizgi çekilmiştir.
  3 ... like a_ rolling stone
 10. 10.
  nevizade'de bir meyhanenin adı..
  1 ... chanson de roland