1. 1.
    sanmak fiilinin isim olmuş hali, benzeri için (bkz: sanrı).
    1 ... kerimkahraman