bugün

sanmak fiilinin isim olmuş hali, benzeri için (bkz: sanrı).