1. 1.
  (bkz: dünyanın bütün işçileri birleşin)
  4 ... child
 2. 2.
  (bkz: komünizm)de işçi sınıfına verilen ad..komünizmde bu grup hep haklı,masum,ezilmiş,hakkı yenilmiş,çok daha iyilerine layık vs.dir..
  5 -2 ... rasko
 3. 3.
  işçi sınıfını temsil eden kelime
  3 ... panapa
 4. 4.
  ilk cagrisimi (bkz: 1984)
  3 -1 ... child
 5. 5.
  yalnızca emeklerini satarak gelir sağlayan sanayi işçilerinden oluşan ekonomik ve toplumsal sınıf.
  sermayesi çok az olan ya da hiç olmayan ve emeğiyle geçinen herkesi, tarım işçilerini kapsar.
  (bkz: proleter)
  ... cikarinbeniburdan
 6. 6.
  mançurya yakınındaki devlet
  1 -2 ... karga
 7. 7.
  Marksist görüşe göre, kapitalist toplumda burjuvazi tarafından sömürülen, emeğinden başka satacak hiçbir şeyi olmayan emekçi sınıf. Kendisini sömüren mülkiyet düzenini yıkacağına ve yalnızca kendisini değil, fakat tüm insanlığı kurtaracağına inanılan evren­sel ihtilalci sınıf.

  Bu bağlamda, kapitalizm içinde, orta sını­fın yok olup, işçi sınıfının bir parçası haline gelmesi sürecine proleterleşme; Ortodoks Marksizmin iddiasına göre, proletaryanın, kapitalist devleti yıktıktan sonra, sosyalizme geçişi hızlandırmak ve üretim araçlarını sos­yalleştirmek amacıyla kuracağı rejime prole­tarya diktatörlüğü adı verilir.
  6 ... nirvana
 8. 8.
  latince olan proles sözcüğünden türemiştir... proles çocuk demektir... eski roma'da sadece çocuk doğurmakla veya doğmuş çocuklara süt vermekle mükellef olan zümrenin adıdır...
  5 ... phyxius
 9. 9.
  işçi sınıfının sosyalist jargondaki ismi. latince proles kelimesinden gelmektedir. romada sadece çocuk doğuran yani iş gücünü ortaya çıkaran zümreye verilen zümrenin ismidir. bu tanımdan yola çıkılarak işçi sınıfına da bu isim verilmiştir. çünkü işçiler modern dünyanın ücretli köleleri olarak görülmektedir sosyalistler tarafından. üretim ilişkilerinde üreticiyi, emeği ortaya çıkarana verilen isimdir. marksizme göre kapitalist düzeni yıkacak tek devrimci sınıftır. çünkü marksizmin felsefesine göre (bkz: diyalektik materyalizm) gelişen ve üreten sınıflar devrimcidir. bu yüzden işçi sınıfına-proleterlere- devrimci gözüyle bakılır marksist ideolojide. emeğini satarak geçimini sağlayan bu grup çelişkiyi kaldırabilecek yegane sınıftır.
  2 ... kisil
 10. 10.
  marx''ın komünist devrimi yapacağına inandığı bilinçli ve gözü pek işçi sınıfı. *
  2 -3 ... soytari