1. 1.
  Herşey tanrıdır ve tanrı herşeydir. Gördüğümüz herşey tanrının yansımasıdır. yaratılmışla yaradan arasındaki perde kalkmış, herşey tanrının parçası olmuştur. Platon, hegel, ibn arabi, bruno, white head, mevlana' nın fikirlerinden destek alan felsefe bilimdir.
  4 -2 ... linka
 2. 2.
  spinoza ve bruno ile yakın olan fakat onların felsefesi olan panteizm den ayrı olarak tanrıyı evrenden daha aşkın niteler. fakat evreni de tanrıya içkin ancak ondan ayrı olmayan bir nitelik olarak tanımlayan felsefedir.
  1 ... psychedelic starship
 3. 3.
  panteizme göre tanrı "evren"dir, evren de "tanrı"... panenteizme göre ise evren "tanrı" nın bir parçasıdır...

  panteizm de "birlik" esasdır, her şey bir ve tek şeydir... panenteizm de ise diyalektik tanrıcılık söz konusudur; yani tanrı nın bir değişmez, sabit; bir de devinimli, değişen ve oluşan bir yanı vardır...

  panenteizm in ilk savunucularından birisi white head dır ve kuramı benzerlik gösterse de bir çok açıdan spinoza nın ki ile temelde çelişir...

  sanıldığının aksine ibn arabi nin vahdet i vücud inancı, panteizm ile değil, panenteizm ile eşleştirilebilir... çünkü ibn arabi ve tasavvufçular islam inancını temel alarak "islam felsefesi" yaparlar ve islam ın inanışlarından birisi de "evreni yaratan bir ilah" ın olduğu yönündedir, yani tanrı evreni kapsar, evren ise tanrı nın bir parçasıdır ve sürekli bir devinim içerisindedir...
  6 ... octavio
 4. 4.
  (bkz: kamusaltanrıcılık)
  3 ... darah hitam
 5. 5.
  Evren ile tanrı aynı şeydir, bütündür.
  ... hell blazer
 6. 6.
  vahdedi vücut tanrı evrenle tanımlanamaz ama evrene dahil olarak görülebilir tanrı evrenden daha büyüklüktedir.
  ... wounded horse
 7. 7.
  çoğu insanın farkında olmadığı, insanlık tarihi kadar eski felsefi akım.
  ... baris gucu
 8. 8.
  Bu felsefi görüşü benimseyenlerden bazılarının iddiasına göre panenteizm dinlerin kökünü kurutacakmış.bu iddiayı ortaya atanlar panenteizmi dinleştirdiklerinin farkında değiller sanırım.
  1 -1 ... hubel
 9. 9.
  Panenteizm ya da kamusal tanrıcılık, panteizmde olduğu gibi Evren'in kendisinin Tanrı olduğunu, panteizmden farklı olarak da ilk devindirici olan tanrının Evren ve tüm varlıkları özünden yarattığını ve Evren'e aşkın, Evren'in bilincinde mutlak ve değişmez bir varlık olarak egemen olduğu inancıdır. Panteizmde her şey Tanrı'dır. Panenteizmde ise her şey Tanrı'dan sudur etmiş, oluşmuştur. Ruhun tek amacı, oluştuğu Tanrı'ya dönmektir. Bunun da yolu tek evrensel yasa olan evrimden (tekâmül) geçmektir. Somut anlamda tanrının bütünleştiği Evren'in ve varlıkların evrim ile diyalektik olarak değiştiği ve geliştiği, gelişimini tamamladıktan sonra dönüşün yine ezelî ve ebedî olan tanrıya olacağı, bu geri dönüşte tekâmülünü tamamlayan ruhların da tanrıya kavuşacağına inanılır. Panenteizme göre tanrı hem değişmeyen (mutlak), hem de değişendir (göreli). Hem zamanın içinde, hem dışında; hem sonlu, hem de sonsuzdur. Aynı zamanda hem tikel, hem tümel; hem neden, hem sonuçtur.

  Platon, Yeni Platoncular, Hallâc-ı Mansûr, Muhyiddin ibn Arabî, Mevlânâ, Bruno, Spinoza, Hegel, Whitehead ve Hartshorne'un fikirlerinden destek alır.
  ... turkmen balasi
 10. 10.
  Vahdeti vücut kavramı ile ilişkili olan inanış şekli.
  ... genc wertherin acilari