1. 1.
  ing. yeni devir. populer olan, postmodern sosu katilmis herseyin ismi gibi kullaniliyor ancak.*
  ... child
 2. 2.
  20. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan, alternatif ruhsal hareketleri ifade eden, birçok alt grubu bulunan terimdir.
  ... janis joplin
 3. 3.
  TÜRKiYE' DE MODASI GEÇMiŞ BiR AKIMDIR VE HER ŞEY GiBi ÜLKEM BUNU DA POPLAŞTIRARAK TÜKETMiŞTiR.
  2 ... birdy
 4. 4.
  (bkz: E S Posthumus)
  ... faati
 5. 5.
  kitaro,yanni,vangelis,enya gibi muzisyenlerin yaptıgı,rahatlatıcı muziktir.cogu zaman yerel enstrumanlar kullanılır,doga seslerinden yararlanılır.aslında sagda solda duydugumuz bir cok jenerik muzigi de new age parcalarından secilmektedir.
  3 ... oxygene
 6. 6.
  Tanrı kavramı hakkındaki inanç ve öğretiler'den biri.
  ... leggare
 7. 7.
  AYRICA DiNLEMESi KOLAY VE RAHATLATICI ENSTÜRMANTEL ESERLERiN DAHiL OLDUĞU BiR MÜZiK TÜRÜ.
  2 ... sayincevizkabugu
 8. 8.
  Ruhsal konulara ilişkin bireysel eklektik yaklaşımla nitelendirilen çağdaş batı kültüründe 20.yüzyıl sonlarında ortaya çıkan, sınırları ve alt gruplarıyla geniş bir uygulama ve inanç alanına işaret eden alternatif ruhsal hareketlerin üst başlığı olan türsel bir terimdir. Herhangi bir değişmez, mutlak kutsal metin, dini kurum ve din adamları hiyerarşisinden uzak olduğundan din sosyolojisinde New Age'in geleneksel din ile arasındaki farkı ortaya koymak için akademik literatürde New Age'e, yarı dini (quasi-religion) veya dinleyici/izleyici kültü (audience cult) ve kült çevresi/ortamı (cultic mileu) şeklinde tanımlar getirilmiştir. Hareket daha çok uzman yayınevleri, müzik dükkanları, fuarlar ve internette görünürlük kazanmaktadır.
  New Age 1980'lerin Amerikan kitle medyasında, meditasyon, kanal olma (channelling), reenkarnasyon, kristaller, psişik deneyim, holistik sağlık, UFO gibi konulara ilgi duyan alternatif ruhsal alt kültürleri tanımlamakta kullanılan popüler bir terim haline gelmiştir. Bu alt kültürlerin tipik aktiviteleri; meditasyon gruplarının çalışmalarına katılma, kitap, müzik, kristal ve tütsü gibi malzemeleri alma, ruhsal rehberler ve şifacılara danışmadır.
  New Age düşüncesi 19. ve 20.yüzyıldaki Amerikan dini, felsefi ve psikolojik hareket ve gruplardan olduğu kadar Doğu mistisizmi ve Batı ezoterik geleneğinden de çeşitli ögelerin eklektik bir karışımıdır. Transandantalizm, Spiritualizm, New Thought gibi Amerika kökenli spiritüel akımlar, The Human Potential Movement (insan Potansiyeli Hareketi), Hümanist Psikoloji gibi psikolojik akımlar, Hinduizm, Zen Budizmi, Sufizm gibi tarihi spiritüel yollar, Christian Science (Hıristiyan Bilimi) gibi Hıristiyan şifa toplulukları teori ve pratik düzeyinde New Age düşüncesinin gelişimine katkıda bulunmuştur.
  New Age literatüründe bilimsel terminoloji, 19. ve 20.yüzyılda ortaya çıkan dini, spiritüel, felsefi akımlardan ve doğu spiritüel geleneklerinden alınan terimler, benlik merkezli (Self-Spirituality) bir felsefi temelde yeniden yorumlayarak kullanılmaktadır. Bu terminolojide Tanrı, Tanrıça, Yüksek Benlik (High Spirituality), içsel Çocuk (inner Child), Mutlak Güç (Absolute Power) gibi ifadeler insanın iç potansiyel ve enerjilerini göstermektedir.
  New Age özellikle şifa (healing) üzerinde durur. insanın içinde onun fiziksel ve psikolojik sorunlarının üstesinden gelmesini sağlayan kozmik bir güç vardır. Aynı güç evrende çeşitli güç merkezlerinden de (enerji hatları) yayılmaktadır. insanların bilinçlerinde gelişmeyle içlerindeki bu gücün farkına varacaklar böylelikle herhangi bir dışsal otoriteye (dini kurum, hiyerarşi, rehber vs.) ihtiyaç duymadan bu güçlerini kullanacaklardır. Astrolojik olarak dünyanın Kova Burcu Çağı'na (Age of Aquarian) girmesiyle dünya genelinde ortaya çıkacak spiritüel uyanış, bu güçlerin daha etkin bir şekilde kullanıldığı, daha spiritüel, huzur dolu bir dünyanın habercisi olacaktır.
  (kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/New_Age)
  1 ... meister writer
 9. 9.
  insanların eski inanç sistemlerinde istediğini bulamaması, dinin çıkarcı kişiler tarafından sömürülmesi, son zamanlarda insanların geneline hakim olan garip bir boşluk duygusu vb. arayışları beraberinde getirmiştir. new age insanların çözüm bulma umudu ile dahil olmaya başladıkları anlayıştır.
  2 ... can bogazdan gelir
 10. 10.
  (bkz: jean michel jarre)
  2 ... banainanma