bugün

efsane bilimi.
hayal dünyası
Bir uygarlığa ya da dinsel geleneğe özgü inançları, uygulamaları ya da doğa olaylarını açıklamak amacıyla, görünüşte gerçekten yaşanmış olayları aktaran efsaneler toplamıdır.
bir alıntı yapmak gerekirse: ''mitoslar,insanlığın bugüne gelişinin öyküsünü verebilecek kültürel zenginlikler içeren,hatta hayatımızı şekillendiren,sınırlamalar getiren,kültür dediğimiz şeyin dna'sıdır.'' (bkz: ben de böyle düşünüyorum öyleyse varım)
daha detaylı bilgi için kaynak kitap:
(bkz: mitos ve logos)
(bkz: hayatımıza yön veren söylenceler)
(bkz: ismail gezgin) (bkz: ilkay gezgin)
(bkz: nazım çokişler)
(bkz: güncel yayıncılık)
azra erhat'ın yunan mitolojisi üzerine çalışmaları iyi birer kaynak niteliğindedir, naçizane önerim: (bkz: mitoloji sözlüğü)
medeniyetlerin efsanevi kültür birikimi bütünü.
http://www.ada.com.tr/mitoloji/
çok tanrılı dinlerde tanrı veya tanrıların yaşantılarını insanlarla olan ilişkilerini, diğer efsanevi yaratıklar hakkındaki öyküleri içeren efsaneler bilgisidir.
yunanca* mythos* ve logos* kelimelerinin birleşiminden oluşmuş, çok eski zamanlarda yaşamış olan ulusların inandıkları tanrıların, kahramanların, devlerin ve perilerin hayat ve maceralarından bahseden hikayeler, efsanelerdir.
Tabiattaki varlık ve olayların kişilik verilmesi yolu ile anlatılması.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.