1. 1.
  1919'da uluslar arasında barışı sağlamak amacıyla kurulan ancak kısa bir süre sonra amacından uzaklaşarak, büyük devletlerin çıkarlarını korumaya başlayan cemiyet.
  ... sulh
 2. 2.
  versailles antlaşması ile kurulan ve halklar arasındaki uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümü, saldırıya karşı güvence ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi yoluyla barışın korunmasında ilk olarak evrensel ve sürekli bir görev üstlenmiş olan uluslararası örgüt. 31 temmuz 1947'de yasal varlığı ortadan kalkmıştır.
  1 ... vernon sullivan
 3. 3.
  bir gazetecinin atatürk' le röportajı esnasında sorduğu;
  - efendim, cemiyet- i akvam' a girecek misiniz? sorusuna cevaben;
  - teklif gelirse, düşünürüz. diye cevap alması üzerine * , yasasını değiştirerek türkiye' ye teklif götüren topluluk.
  1 ... dekadans
 4. 4.
  (bkz: eric drummond)
  ... endustriyel siyah
 5. 5.
  Birleşmiş milletler in 2. Dünya savaşı ndan önceki ismi. Amacı ülkeler arasındaki sorunları barışçıl yollarla çözmek olan bu topluluk 2. dünya savaşında dağılmıştır.
  ... buraksaglanmak
 6. 6.
  kuruluşunda belirlenen görev şartları gereğince; dünya üzerindeki herhangi bir devlet bir diğerine saldırdığında; milletler cemiyeti kimin saldırgan olduguna, 4 gün içinde karar vermek, ve diğer devletleri bu konuda sukunete davet etmek ile yükümlü idi.
  ... angry man
 7. 7.
  en az birleşmiş milletler kadar işlevsel bir örgüttür.

  (bkz: birleşmiş milletler/#13547185)
  ... sadaeke
 8. 8.
  ingilizce United Nations. Aynı zamanda Model United Nations adı verilen simülasyonları da vardır.
  ... professeur
 9. 9.
  Savaş yok artık birleşiyoruz diye kuruldu ama derin devlet hep savaş halindeydi. Günümüzde ki natoda böyledir. Bunlar sadece görüntü masanın ayaklarında hep derin devlet yatar. Bunlar ya işbirlikçi gruplardan oluşur ya da çatışanlardan.
  ... elektroiktisadidesignerist
 10. 10.
  Birleşmiş milletlerinin temeli sayılabilecek bir birliktir. Ülkeler yapılan savaşları engellemek ve insan ırkının en az zararı görmesi açısından oturup anlaşmaya çalışmışlardır; ancak bu birlik 2.Dünya Savaşına kadar sürmüştür. 1920 yılından başlayarak 1946 yılına kadar sürmüştür.
  -1 ... yunusvdemir