1. 1.
  hz. muhammed'in miraç gecesi namaz kıldığı cami. kudüs'te bulunmakla birlikte tamamen israil denetimindedir. cuma namazlarında onbinlerce insana ev sahipliği yapar.
  5 -1 ... arjen robben
 2. 2.
  Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir. Ayrıca mirac kavramına göre, islam dininin son peygamberi Muhammed'in miraca yükseldiği mekan Mescid-i Aksa'dır.
  2 ... lilith
 3. 3.
  ilk inşa eden kişi Hz. Süleyman; dır. Beytül Makdis olarak da bilinir. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi ile birlikte Müslümanların yeryüzündeki en faziletli camilerinden biridir.
  Müslümanların ilk kıblesi olmasının yanısıra Hz. Muhammed;in mirac a buradan yükseldiğine inanılır.
  Bazı tarihi kaynaklarda Kudüs ;ün MS 70 yılında yıkıma uğratıldığı, Beytül Makdis;in de bu olayda yıkıldığı ifade edilmektedir. Ancak bu mekan yine bir mabed olarak biliniyor ve kalıntıları da korunuyordu. Yahudilerin Ağlama Duvarı, Müslümanların ise Burak Duvarı olarak adlandırdıkları duvar eski mabedin kalıntısıdır. MS 638 yılında, Hz. Ömer döneminde Kudüs fethedildikten sonra Beytül Makdis;in yerinde Mescid-i Aksa inşa edildi. Mescid-i Aksa daha sonra Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan zamanında genişletildi. Mescid-i Aksa;nın hemen yakınında bulunan ve bugün bir çok kişi tarafından Mescid-i Aksa zannedilen sekiz köşeli Kubbetu;s-Sahra adlı mabed de Abdülmelik bin Mervan tarafından inşa ettirilmiştir.
  Mescid-i Aksa;nın bulunduğu alan * Yahudiler tarafından da kutsal kabul edilmektedir.
  2 ... serander
 4. 4.
  Yüce Allah, Kur'anı Kerim'de şöyle buyurur: "Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya yürütenin şanı pek yücedir." (isra, 17/1)
  5 -1 ... jeam
 5. 5.
  etrafı israil askerleri tarafından korunsa da, kontrol altında içeri geçildiğinde artık top araplardadır. peşinize mutlaka size rehberlik yapmak için yalvaran bir dilenci takılır. işin en ilginç yanı ise, hemen alt tarafındaki duvarda yahudilerin ağlıyor olmasıdır. (bkz: ağlama duvarı)
  ... krmyrdsn
 6. 6.
  filistin'in kudüs sehrindedir.
  3 ... tiriviri hanim
 7. 7.
  yahudiler, hristiyanlar ve müslümanlar için kutsal sayılan yapıt.
  1 ... citir gorunumlu bayat biskuvi
 8. 8.
  kubbet üs sahra ile karıştırılır sık sık.
  1 ... dedirten durum
 9. 9.
  kudüs ün mahsun, hüzünlü ve yetim dini mabedi. islamın ilk kıblesi, miraç mucizesine ev sahibi yapmış yer.
  6 ... imper
 10. 10.
  peygamberin ölümünden sonra: abbasi-emevi döneminde,
  süleyman'ın yaptırdığı beytül makis mescidinin yıkıntıları üzerine kurulmuştur.
  müslüman inanışına göre, peygamber mekke döneminin sonlarında,
  bir gece allah tarafından arş'a davet edilmiş,
  mekke'den kudüs'te bulunan mescid-i aksa'ya doğru,
  cebrail refakatinde, gece yürüyüşüne çıkarılmış,
  ref ref adlı bir vasıtayla, mescid-i aksa'dan,
  kainat fabrikasının merkezine: tanrı katına uçurulmuş,
  orada allah ve peygamberlerle sohbet etmiş,
  cennet-cehennemi,
  allah'ın yüzünü görmüş ve onun emirlerini alıp,
  birkaç dakikada binlerce yıllık mesafeyi gidip-gelmiş,

  ''miraç gecesi cehennemi gösterdiler, çoğunun kadın olduğunu gördüm''(hadis-tırmızi)
  demiş!
  ... annabell lee