1. 1.
  ekonomi biliminin, toplam tüketim, toplam üretim, toplam tasarruf, toplam yatırım, toplam gelir (milli gelir) ve istihdam gibi toplam büyüklüklerini inceleyen ve bunlar ile ilgili çözümleme ve çıkarımlar yapan alt dalı.

  işsizlik, enflasyon, toplam üretim ve tüketim, gelir dağılımı Makroekonomi'nin ana konuları olarak sayılabilir.

  Kurucusu John Maynard Keynes'dir. Keynes 1930 yılına kadar firma ve endüstri seviyesinden bakılan Ekonomi bilimine yeni bir boyut kazandırmış, toplam talep kavramını gündeme getirerek işsizlik ve toplam üretim konularını bununla açıklamaya çalışmıştır..
  4 ... shalamar
 2. 2.
  derslere girilmediği,her hafta derslerden sonra tekrar edilmediği,her hafta en az 2-3 grafik ezberlenmediği zaman her daim transkripte yanında ff yazan ders...
  ... tttddd
 3. 3.
  işletme enformatiği ve almanca işletme bölümü öğrencileri için kolay;
  ama en azından 2 kez okunarak sınavına girilmesi gereken derstir.
  1 -1 ... trinfr
 4. 4.
  (bkz: makro iktisat) *
  -1 ... arjen robben
 5. 5.
  (bkz: klasik iktisatcılar)
  ... just my luck
 6. 6.
  mikro ekonominin karsıtı uygulama...
  1 -1 ... lucky strike
 7. 7.
  vergilendirme , fakirlik, esitsizlik gibi ekonominin genelini ilgilendiren kavramlari da inceler.
  ... vermilion
 8. 8.
  mikro ekonomi nin ağacı incelediğini farzedersek, makro ekonomi ağaçların hepsini tek tek değil, ormanı inceler.
  ... mailbuyukerman
 9. 9.
  mersin üniversitesi turizm işletmeciliği otelcilik yüksekokulunun efsane dersi, okulun yüksek harç gelirine sahip olmasının müsebbibi. sevgili güneş hocamız yıllardır aynı soruları sormaktadır ancak ne hikmetse yüz kişilik ikinci sınıfa ait dersin sınavına asgari dörtyüz kişi girmektedir. 14 yıldır bu dersten geçemeyen adam tanıyorum diyeyim anlayın artık. marjinal tasarruf eğrimiz yerlerde süründü harç yatırmaktan.
  3 -1 ... lynyrd
 10. 10.
  mikronun abisidir.
  -1 ... sobaninyanindayatanevkedisi