1. 1.
  insanda 2001 yılında yapılan arastırmalarda 100.000 genin oldugu saptanmış fakat son yıllarda yapılan arastırmalarda 30.000 ve 35.000 arasında genin saptandıgı belirlenmiştir. şmidi genin karakterler üzerindeki etkisi saptanmakta böylece hastalıklara ışık tutulmaktadır. fakat önemli noktalardan biri 1 genin 1 karaktere etki ettiği gibi birçok genin tek bir karaktere etki etmesi de söz konusudur.
  2 -2 ... kacak kelebek
 2. 2.
  kromozom sayısı, büyüklüğü ve biçimi türden türe değişir.
  solucanın somatik hücrelerinde 2kromozom var(kromozom sayısı en az)
  küçük eğrelti otu olan ophyoglossum reticulatum un somatik hücrelerindeki kromozom sayısı 630. ( kromozom sayısı en fazla)
  insanda somatik hücrelerde 46 kromozom bulunur.
  yüksek yapılı bitki ve hayvanların eşey hücrelerinde her bir kromozom çeşidinden sadece bir adet bulunur. yani eşey hücrelerindeki kromozomlar o canlının haploid kromozom sayısını oluşturur. eşey hücrelerindeki kromozom sayısına takım ya da genom denir . (n ) harfiyle ifade edilir.
  ... kacak kelebek
 3. 3.
  eşey hücreleri dışında kalan vucüt hücrelerinde (somatik hücrelerde) her bir kromozom çeşidinden iki tane bulunur. bunlara (bkz: homolog kromozom) denir.Döllenme sırasında, homolog kromozomlardan biri anadan diğeri babadan gelir. (2n) le ifade edilir.
  ... kacak kelebek
 4. 4.
  bazı diploid organizmaların somatik höcrelerindeki kromozomlar bir başka açıdan da iki şekilde adlandırılır:
  Otozomlar , diploidlerde daima birer çift bulunan ve biçimleri aynı olan kromozomlardır. gonozomlar (eşey kromozomları ), canlının eşeyine göre biçimleri aynı veya farklı olabilen kromozomlardır.
  ... kacak kelebek
 5. 5.
  (bkz: kromozomlar)
  1 ... kacak kelebek
 6. 6.
  bi ihtimal tutar diye düşünülerek yapılan şarkı.Kendileri inanmaış daha tutacağına...
  ... commodore64
 7. 7.
  DNA nın hücre bölünmesi gerçekleşirken 10.000 kat kısalıp kalınlaşarak meydana getirdiği,ökromatin ve heterokromatin bölgelerden oluşan,yapısında genleri barındıran genetik materyaldir.
  insanda hücrelerinde 23 çift toplam 46 kromozom bulunur.erkek 46,XY dişi ise 46,XX kurulumundadır.
  1 ... pellet
 8. 8.
  (bkz: homolog kromozom)
  ... italiano
 9. 9.
  Halil Barutçu tarafından kurulmuş reklam ajansıdır.
  ... miksaj
 10. 10.
  yarısı anneden yarısı babadan gelendir.
  ... the kene