1. .
    renklerine dayalı ayırma anlamına gelen; bileşenlerin poröz bir ortamda, hareketli bir çözücü yardımıyla, birbirlerinden farklı hareket etmeleri sonucunda ayrılmalarını sağlayan kimyasal yöntem.
    1 ... coincidental magic