1. 1.
  vatikanın merkezi olduğu hristiyanlğın bir diğer mezhebi (bkz: protestan) (bkz: ortodoks)
  3 ... hercumerc
 2. 2.
  ilk aziz petrus tarafından kurulduğu söylenen şu anda papa'ya (bkz: vatikan) bağlı hristiyanlığın en katı mezhebi olarak bilinir. günah çıkarma eylemi sadece bu mezhebe özgüdür ve bu yüzden suç (günah) oranı da hayli yüksektir.
  2 ... terzioglu
 3. 3.
  hristiyanlığın, deyim yerindeyse tanrı ile insan arasına mesafe koymak ve insanın tanrısına ulaşmasını zorlaştırmak için bilhassa "kasan", katı sıfatının az kaçacağı mezhebidir. dini otoritenin yanılmazlığı, ritüellerin vazgeçilmezliği ve tanrısallığın dünyevi organlara devri nedeniyle dini otoritenin tanrısal yetkileri kullanabilmesi, tanrı insan ilişkisinde insan ötesi olanı insan eliyle dayatması gibi ayırıcı özellikleri vardır. bir de koyu/ultra muhafazakar katolikler vardır ki, duvarlarla konuşmak mümkündür fakat bu insanlarla asla.
  2 ... wokaltwinter
 4. 4.
  15. yüzyıl britanyasında insanlara çocuk yapmak haricinde seks yapmayı ve seksten zevk almayı yasaklayan mezhep.
  ilginç ve kurnaz bir aklın ürünü.
  3 -1 ... peevish
 5. 5.
  katı kuralları olan ancak sanılanın aksine gelenekçilikte ortodokslar kadar katı olmayan kilisedir. günah çıkarma, meryem ana'nın doğası, papalık gibi konularda ortodoks ve protestanlardan ayrılırlar. dünyada en çok nüfus kaybeden mezheptir, buna karşılık protestanlar gün be gün artmaktadırlar.
  1 ... oneqeno
 6. 6.
  kelime anlamı "evrensel" dir. havari petrus tarafından kurulmuştur. isa petrus u havarilerin lideri olarak nitelediği için, katolik kilisesi de lider havari petrus un kurduğu kilisenin, lider kilise olduğunu iddia etmektedir. "doğru bilgi" anlamına gelen ikinci büyük kilise olan ortodoks kilisesi ne göre en belirgin farkı kredoya (inanç bildirisi), "filioque" (ve oğuldan) ekini getiriyor olmalarıdır. bu kutsal ruhun kaynağına ilişkindir. ortodokslar kutsal ruhun oğuldan kaynaklandığını reddederler, katolikler ise aksi üzerinde ısrar ederler ve büyük skizma (ayrılık) için zemin böylece oluşur.
  2 ... borborygmic
 7. 7.
  eğer ki türkiye değil de avrupa da hristiyan bir topluma mensup olsa idim seçeceğim hristiyan mezhebi. çoğu kişi katoliklere karşı papadan dolayı önyargılı olsa da katoliklik diğer mezheplere göre daha fazla tanrı inancı güder.
  -2 ... pirincinicindekibeyaztas
 8. 8.
  inançlarına bağlı ve imanı yüksek kişilerin inancıdır.
  ... enrico dandolo
 9. 9.
  doktrin kavgası yüzünden ortodokslardan nefret ettikleri halde, birdenbire ortodoks hıristiyan * aşığı kesilmeleri, ikiyüzlülükten başka birşey değildir...
  ... demolay
 10. 10.
  bu mezhebin büyüklerinden bütün istenen şey, eski ölmüş bir lisandan bir kaç kelime öğrenebilmekten ibarettir...
  2 ... demolay