1. 1.
  tek kesin bilginin, matematik ve fizikten cikarilan ilke ve kavramlardan olustugunu varsayan felsefe yontemi.
  3 ... nickolai
  #5611307 :)
 2. 1.
  Descartes'e ait bir metottur.
  Kartezyen metodu olarak geçer.

  Descartes'e göre evrendekiler ikiye ayrılıyordu;
  *res extansa(bedensel-maddi-somut olanlar)

  *res cogitas (ruha, akla hitap edenler, uzamda yer kaplamayan soyut şeyler)
  Descartes'ın görüşü ise önemli olanın res cogitas yani akla dayalı olanların yönünde olduğudur. Descartes beden ve ruhun iki ayrı şey olduğunu savunur. Bilgilerin sonradan edinildiğine değil, dogmatik olduklarını iddia eder.

  " Evrensel bilimi keşfetmek için önce bir düşünme yöntemini tam olarak edinmemiz gerektiğini savunuyordu. Bu yöntem şu iki düşünsel işlem kuralından oluşuyordu: Sezgi ve çıkarsama. Descartes sezgiyi "gölgesiz, dikkatli bir beynin kuşku olmayan, sadece mantığın ışığı altında oluşmuş fikri" alarak tanımladı. Çıkarsama ise, "kesin olarak bilinen diğer gerçeklerden yapılan gerekli çıkarım" olarak tanımlandı. Descartes'ın "Kartezyen Metodu" olarak bilinen bu tanınmış yöntemi bu iki düşünce kuralının doğru uygulanmasında yatıyordu"*
  3 ... nane
  #7055413 :)
 3. 2.
  descartes in fizik ve metafiziği kesin olarak ayırdığı düalist felsefesidir. descartes ten önceki düalist felsefecilerin çoğu aslında "birci"ydi. yani varlığı idea ve görüngü olarak ayıran eflatun; "idea"yı yani düşünceyi temel almakta, herşeyin aslının düşünce olduğunu kabul etmekteydi.
  descartes ise fiziğin ve metafiziğin kurallarının ilkelerinin farklı olduğunu, kendi içlerinde bir bütün olarak ele alınması gerektiğini, bu yüzden dini ve beşeri olanın ayrı kriterlere ve kıstaslara tabi tutulması gerektiğini savunmuştur. bu düşünce modern laik rejimler için istinat noktası olmuştur.
  1 ... dis guclerin oyunu
  #14161020 :)
 4. 3.
  Mesele sadece varlığı tinsel ve maddi olarak ikiye bölen kaba bir ontolojik düalizmle sınırlı kalmaz. Kartezyen gelenek, kendine temel mesele olarak epistemolojiyi alır ve insanı, nesneler dünyasındaki özne olarak tasavvur eder. Bu bağlamda Rene Descartes'ın yanında David Hume, Immanuel Kant, Edmund Husserl gibi isimler, Kartezyen geleneğin başlıca sivri uçları sayılabilir.

  Başta Descartes olmak üzere hiçbir ciddi temsilcisi, ortaya dört başı mamur bir varlık teorisi koymamıştır.
  2 ... safiye soyman
  #18312977 :)