1. 1.
  uludağ sözlükte bazı türkçeleri olmayan harf türü
  1 ... kirmastılı
 2. 2.
  sinema ve tiyatroda oyuncu tarafından canlandırılan, belli özellikleri ile diğer rollerden öne çıkan kişilik
  ... kirmastılı
 3. 3.
  insanın kendisini bilen ve kontrol eden, olumlu davranışlar sergilemesine neden olan davranışlar bütünü.
  ... kirmastılı
 4. 4.
  karekterin doğru yazılmış halidir.
  1 ... doktor sağbırakmayan
 5. 5.
  1920'li yıllarda azimli bir çocuğun hayatla ve babasıyla olan mücadelesini anlatan güzel bir film.

  http://imdb.com/title/tt0119448/
  ... pulp fiction
 6. 6.
  Bireyin, göreceli olarak değişmeyen, nesnel olarak gözlemlenebilen davranış ve öznel olarak bildirilen iç deneyimleri. Karakter, bireyin yaşam biçimi olarak veya davranış uyum yolu olarak ve çevresi ile karşılıklı ilişkileri devam ettirmek için bilinçli veya bilinç dışı geliştirdiği tepki, yanıt davranışlarını da içerir. Günümüzde kişilik anlamında da kullanılmaktadır. Kimi yazarlar karakteri, yaşamın erken devrelerindeki deneyimlerden kaynaklanan öğrenilmiş nitelikler olarak kabul ederler. Kişilik ise bu yazarlara göre: yaratılış, huy ve karakterin toplamıdır.
  ... gayrimüslüm gürseks
 7. 7.
  kişinin iç yapısı olmasının yanı sıra klavyedeki harf ve/veya tuşlara verilen isim.

  (bkz: büyük karakter)
  (bkz: küçük karakter)
  ... 6.4.r.1.$.h
 8. 8.
  tiyatro ve sinemada değişim gösteren kişileştirme.iç aksiyonu ön planda olan kişileştirme. tip (#1909398) `olmayan.
  ... cokmugerekli
 9. 9.
  Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, özyapı, ıra, seciye.
  Bir kimsenin ya da bir insan grubunun tutumu; duygulanma ve davranış biçimi.
  Üstün manevi özellik.
  Basımda harf türü.
  Bir yapıtta duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
  Bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve eylemlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.
  ... mikail
 10. 10.
  kişiliğin çevrenin değer yargılarıyla oluşan yanı.
  ... unique270