bugün

Yasa.
Geçerli olan kural.
Dikdörtgen biçiminde,bir köşesi kesik,yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan,tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı.
sabit perdeli oluşu ve
iki elle aynı anda birden çok ses çıkarabilmesi özelliğiyle
türk müziğinin pianosu ve harp'ı olarak kabul edilen
çok eski bir türk çalgısı..
bilinmemesi mazaret olarak kabul edilmeyen hede
western'lerde
silahını kim hızlı çekerse onundur
mantığıyla yansıtılan kavram bütünü....
önünde değil yapımında eşit olunması gereken hede.
(bkz: göksel baktagir)
güçlü olanların kendilerini güçsüzlerden korumak için devlet eliyle yarattıkları kurallar
Anayasanın öngördüğü yetkili organ tarafından, belirtilen usül ve biçimde kabul edilerek yürürlüğe konan yazılı hukuk kuralıdır.
ing.law
alm.(die)gesetz
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.