1. 1.
  topların döküldüğü yer.
  #1418366 :)
 2. 2.
  eski zamanın mühendis mektebi, teknik üniversite.
  #2374703 :)
 3. 3.
  hendese geometri bilgisi demektir. bu ilmin yapıldığı yere de hendesehane denilir.
  #2374717 :)
 4. 4.
  (bkz: francois baron de tott)
  #2791102 :)
 5. 5.
  1.mahmut tarafından askeri personel yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.
  #8385261 :)
 6. 6.
  i. mahmut döneminde açılan batılı tarzda ilk teknik okuldur.
  #26041303 :)