1. 1.
  Bir insan, tanıdığı ya da tanımadığı kişilere, hangi araçlarla ya da yüzyüze hangi sözü ederse, TCK gereğince hakaret suçunu işlemiş olur?
  Bunu mutlaka anlamamız lazım.
  Başlığımız bu amaca hizmet etsin, inşallah...
  -1 ... nevzatb
 2. 2.
  5237 sayılı TCK'nın 125. maddesinde ifadesini bulan suçtur.

  ''1) bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

  (2) fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

  (3) hakaret suçunun;

  a) kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

  b) dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

  c) kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

  işlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

  (4) ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.

  (5) kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. ''
  -1 ... nevzatb
 3. 3.
  Peygamberimiz hakkında -- ''Allah ile kontak kurduğunu iddia eden'', ''bundan siyasi, mali ve cinsel menfaat temin eden'' ve ''bir Arap lideri'' -- dediği için Sevan Nişanyan'a 'Peygambere hakaret' davası açılmıştı mesela.
  http://www.haber7.com/gun...peygambere-hakaret-davasi
  1 ... nevzatb
 4. 4.
  Bu kapsamda Mümtazer Türköne’nin, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ettiği gerekçesi ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmişti mesela. Ne demiş Türköne? Şunları:
  - “Atatürkçü olmayı hakaret sayarım”,
  - “Atatürk ideolojisi bir darbeler ideolojisidir”,
  - “Atatürk ideolojisi faşist bir ideolojidir”
  - Atatürk şiirleri bir rezalettir”,
  - “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Spor ve Gençlik Bayramı italya’nın faşist kutlamalarının Türkiye’deki bir uygulamasıdır”

  Peki şikayete rağmen hakkında dava açılmış mı?
  Savcı, düşünce hürriyeti kapsamında değerlendirmiş önce...
  Sonrası için bakınız:
  http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22222959.asp
  ... nevzatb
 5. 5.
  Gencin birisi kız arkadaşını sokakta dövüyormuş. (Baak sen...)
  Polis müdahale etmiş.
  Genç adam, polise itiraz etmiş; direnmiş.
  Polis şikayetçi olmuş:
  Bu genç kız dayakçısı bana hakaret etti.
  Dur bakalım ne olmuş:
  http://www.haberler.com/e...et-davasi-4394500-haberi/
  (10 ay hapis cezası... Daha önce işlenmiş bir suçunuz yoksa bu tür cezalar ertelenir.)
  ... nevzatb
 6. 6.
  Kemal Türkler'in kızı, MHP milletvekili Celal Adan'a 'Eli kanlı katil' demişti.
  Celal Adan davacı oldu.
  26 Şubat 2013 tarihli habere bakılırsa dava henüz sonuçlanmamış.
  http://www.zaman.com.tr/g...sisina-cikti_2058457.html
  ... nevzatb
 7. 7.
  asliye ceza mahkemelerinde görülür.
  1 -1 ... armasevdalisi
 8. 8.
  Dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir mensubu böyle bir duruma düşmemeliydi. Dolayısıyla kendilerinin kurtulmuş olmasından fazla bir sevinç duyamadığımı ifade etmek istiyorum" demişti.
  Bir avukat bu sözlerden davacı oldu:
  - "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret"

  http://www.imc-tv.com/hab...t-davasi-tekrar-5878.html

  2007'deki baskında kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan askerlerden Denizlili piyade er Fatih Atakul'un annesi Aynur Atakul, Şahin'in sözlerine, "Bakan Bey öyle konuşacağına keşke beni alnımdan vursaydı" diyerek tepki göstermişti.
  ... nevzatb
 9. 9.
  Mardin'de, "Hükümet Kadın" filmi hakkında --- kentin tarihi ve kültürel değerlerine hakaret edildiği gerekçesiyle --- suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda bulunulunca, savcı iddiayı inceliyor; gerekiyorsa kamu davası açıyor. Henüz savcılık kararı nedir; işitmedik:
  http://www.kadinvekadin.n...et-davasi-2013-02-10.html
  1 ... nevzatb
 10. 10.
  Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren bir YARGI KARARI...
  Apartmanlarda zaman zaman komşu kavgaları olur.
  Bu kavgalarda hakaret hatta küfür sözleri de kullanılır.
  Eğer bir komşunuza böyle bir kavgada hakaret etmişseniz, hakkınızda dava açılabilir.
  Bu hakaret davalarında, eğer tartışma daire kapısının önünde yaşanmışsa, ceza nisbeten hafiftir.
  Ama eğer hakaretler, tüm apartman sakinlerinin önünde yapılmışsa, CEZA AĞIRLAŞTIRILIR.
  Biliyorsunuz bu tür davalarda mahkemelerin verdiği kararlar Yargıtay'a gider yani TEMYiZ edilir.
  Yargıtay'ın davalar hakkında verecekleri kararlar, KESiNDiR. Ve bir içtihat oluşturur. Yani Yargıtay'ın bir dava hakkında verdiği karar, başka davaların nasıl sonuçlanacaklarına da ÖRNEK OLUŞTURUR.
  işte böyle bir karar...
  Mahkeme, daire kapısı önünde, sadece kavga edenlerin tanık oldukları hakaretlerin, HERKES DUYMUŞTUR şeklinde bir kararla AĞIRLAŞTIRILMASINA HAYIR demiş:
  http://galeri.uludagsozlu.../hakaret-davaları-709435/
  ... ford prefect