bugün

ikinci meşrutiyet'ten sonra kurulan ve üç yıl kadar süren bir edebiyatçılar topluluğu (1909-1912). kuruluş tarihinde 19-24 yaşlarında olan gençlerin kurdukları bu topluluk, şiir, öykü, roman, mensur şiir, oyun ve eleştiri türlerinde ürünler verdi.

(bkz: ahmet hasim)
(bkz: kopruluzade mehmet fuat)
(bkz: yakup kadri karaosmanoglu)
(bkz: sahabettin suleyman)
(bkz: hamdullah suphi)
servet i fünun edebiyatı'na tepki olarak doğmuş, ahmet haşim, refik halit karay gibi önemli isimleri barındırmış edebiyat akımı.. yine bir dergi edebiyatıdır ki kelime anlamı "geleceğin ışığı" şeklindedir. yine sanat sanat içindir anlayışını benimsemişler..
20 Mart 1909 tarihinde istanbul' da biraraya gelen sanatçılar 1910 yılında bir bildiri yayımlayarak kendilerini kamuoyuna tanıtırlar. Bu, edebiyatımızdaki ilk bildiridir (24 Şubat 1910, Servet-i Fünun).

Bildirilerinde, edebiyatın ciddiye alınması, Batı edebiyatının daha yakından tanıtılması, düşünce ve edebiyat konularında konferanslar düzenlenmesi, bir Fecr-i Ati kurulması gibi amaçlarının bulunduğunu açıklarlar.

Geçmişte kaldığını söyledikleri Servet-i Fünun anlayışını eleştirmekle birlikte onların da bir adım ötesine gidememişlerdir.

Konu, biçim, dil ve anlatım yönünden Servet-i Fünunculardan hiçbir farkları yoktur. Onlar, serbest müstezatı biraz daha serbestleştirmişler ve Servet-i Fünuncuların tam kavrayamadığı sembolist şiirin güzel örneklerini veren şairler yetiştirmişlerdir. Bunun dışında edebiyatımıza bir yenilik getirememişler bu nedenle de özentici, taklitçi bir topluluk olarak eleştirilmişlerdir.

Bu toplulukta yer alan kimi sanatçılar bireysel bir anlayışı devam ettirirken (Ahmet Haşim gibi) pek çoğu da Milli Edebiyat hareketine katılmış ve bu anlayışla ürünler vermişlerdir.

Fecr-i Ati Sanatçıları:

Ahmet Haşim, Aka Gündüz (Enis Avni), Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Mehmet Fuat Köprülü, Refik Halit Karay, Celal Sahir, Faik Ali......
ahmet haşim, hamdullah suphi tanriöver, refik halit karay, fazil ahmet aykaç, mehmed fuad köprülü, yakup kadri karaosmanoğlu, ahmet samim gibi şahsiyetlerin 1909 yılında hayata geçirmeye çalıştıkları edebiyat derneği. fecri ati bir edebiyat akımı değildir daha doğrusu olmayı becerememişlerdir çünkü savundukları kuramlar servet-i fünun un devamı niteliğindedir 1912 yılında da dağılmışlardır.
tamamen serveti fünunun devamı olup tek özellikleri bildiri yayınlamalarıdır.
3 yıllık bir süreç içinde gelişmiştir. en önemli temsilcisi ahmet haşim'dir. sembolizm yaygın olarak kullanılmıştır. ilk defa bir beyanname yayınlanmıştır.
ilk bildiriyi yayınlayan topluluk; ' sanat, şahsi ve muhteremdir.' görüşünü savunmuşlardır, servet-i fünun'a tepki olarak kurulmuslarsa da onların taklidi olmaktan kurtulamamıslardır.
temelleri mekteb-i hukunun bahçesindeki büyük çam ağacının altında yapılan çam dibi edebi sohbetlerine dayanır. edebiyat sevdalısı galatasaraylı, mülkiyeli, mekteb-i hukuklu gençler tarafından kurulmuştur.
geleceğin şafağı anlamına gelir. batı tarzı edebiyat yapmak için toplanan yazar ve şairlerden oluştuğu için bu isim verilmiştir.
"sanat şahsi ve muhteremdir." sözünden dolayı bir birlik içinde olamamışlar ve servet-i fünun sanatçılarını dha fazla batıcı olmamakla eleştirmişlerdir.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.