1. 1.
  yazgıcılık, kaderciliktir..olan biten herşeyin önceden kaderde belli olduğunu ve insan eylemlerinin bunu değiştiremeyeceğini savunan felsefik akımdır..
  1 ... insomniac
 2. 2.
  (bkz: kadercilik)
  1 -1 ... insomniac
 3. 2.
  Fatalizm, cebriyye, kadercilik, yazgıcılık veya sabitkadercilik adlarıyla da bilinmekte olup, her şeyin önceden doğaüstü bir güç tarafından belirlenmiş olduğunu ve kimsenin bu belirlenmiş yazgıyı değiştiremeyeceğini ileri süren görüştür.

  Fatalizm anlayışına göre, insan istesin istemesin, olaylar kendi iradesinden başka bir iradenin yönlendirdiği yönde gelişir ve insan iradesiyle ne kadar çaba harcarsa harcasın, sonuç daima üstündeki o iradeye göre gerçekleşir. Fatalizm determinizmi ve nedensellik kuralını ve insanın iradesinin özgür olduğunu kabul etmez. Bu anlayışa göre insan sevap ve günah işlemeye zorunludur ki, böylece sorumluluk da ortadan kalkmaktadır. insanın tüm eylemleri bir başka irade tarafından düzenlenmiştir. Daha açık bir deyişle, Tanrı'nın iradesi dışında irade yoktur, insandaki irade de Tanrı'nın iradesinin tecellisidir. Bu duruma göre, varlıkların ezelden ebede kadar yaptıkları her şey, otomatik bir faaliyet olup, varlıklar birer otomat, birer kukla durumuna düşmektedirler. Tanrı'nın varlığını kabul etmekle birlikte, evrende nedensellik kuralının geçerli olduğunu ve ruhların ilahi irade yasaları'nın gerekleri dahilindeki gelişimlerini özgür iradeleriyle belirlediklerini kabul eden neo-spiritüalistler fatalizmi bir hakikat yolu olarak görmezler.
  2 ... leggare
 4. 3.
  bir felsefe mesleği, kadercilik. Fatalizmde, bütün olaylar tek ve tabiatüstü bir sebeple önceden tespit edilmiştir. Bundan kaçınılmaz, insan iradesi bunda bir şey değiştiremez.
  1 ... destination unknown
 5. 4.
  sözlük yazarlarının bir aşkla fatal isimli yazarımıza tapması. *
  (bkz: kadirizm)
  2 -1 ... lionheard
 6. 5.
  hayatınızda neden olduğunuz rezillikleri, pislikleri, kötü olayları ve boklukları atmanız için biçilmiş kaftan; bok çuvalı..
  2 ... karin
 7. 6.
  maddi olaylar serisine insan iradesinin hiçbir şekilde müessir olamayacağına nazariyesini ileri süren gayri ilmi bir felsefi cereyan. buna göre insan iradesi diye birşey yoktur. fikirleri cebriyye ile aynıdır. bu akıma inananlara fatalist denmiştir.
  ... imper
 8. 7.
  insanların olup biten olaylara hükmedemeyeceğini savunan felsefi akım. buna göre kader önceden belirlenmiştir ve bunun önüne geçilemez.
  olaylara insan üzerinde bulunan irade yön verir.insan istediği kadar mücadele etsin hep kaybedecektir düşüncesi, bu akım'ın temelini oluşturan unsurlardandır.
  ... alis volat propris
 9. 8.
  sonumuzu geitecek olan şey fatalizm olmasın sakın! sorgulamayan, kaderci insanlar sararsa etrtafımızı diye yazıma devam edicek iken aslında herkes biraz kaderci değilmi, ya da bizi biz yapan biraz da bu değil mi!
  ... nickolai
 10. 9.
  evrenin ve insanın ne yapacağı ne olacağının önceden belirlenmiş olduğunun savunusudur. nedensellikten farklı olarak neden ve sonuç belli olmadığından koşular değiştirilemez ve kader ne ise yaşanır düşüncesini savunur.
  1 ... linka