Advertisement

  1. 1.
    finansman açığı olan ile finansman fazlası olanın herhangi bir aracı kullanmaksızın karşılıklı olarak bor-alacak ilişkisini kurması.
    ... worldlike