1. 1.
  2005 ortasına dair verilere göre;

  dünya nüfusunun;

  %33.06'sı hıristiyan,
  %20.28'i müslüman,
  %14.27'si dinsiz (ateistler dahil),
  %13.33'ü hindu,
  %6.27'si çin halk dinleri,
  %5.87'si budist.

  en hızlı büyüyen dinler (ateizm, agnostizm, teizm gibi felsefi akımları saymazsak eğer);

  hıristiyanlık,
  budizm,
  islamiyet şeklindedir.
  -1 ... leggare
 2. 2.
  hangisi doğru bulmak zor:

  ideolojiler,

  mitolojiler,

  ve teolojiler.

  ilk başta ''bana gel; seni mutlu edeceğim'' diye dil döken ve ötekileri kötüleyen, aşağılayan,

  ''ben yolları gösteririm ama seni oraya götüremem''diyen,

  ''tanrı seni dener ama sen tanrı'yı denemeyeceksin'' diye kural koyan,

  akıl düşmanları!
  1 -1 ... annabell lee
 3. 3.
  düşünmeyi değil neyi düşüneceğini öğreten müesseseler.
  3 -1 ... billiejean
 4. 4.
  insanlığın kanayan yaralarıdır.
  6 ... gelecegin bi yuzyil sonrasi
 5. 5.
  mecburiyet ve dayatmadır.

  mecburi kalıplara girmenize sebep oluşturup sömürülmeye neden olur.belli kalıplarının dışına çıktığınızda sizden günahkarı yoktur.bu gün baktığımızda kendi amaçlarında kullanılmazlar.her din kendi amacına uygun ideolojiyi seçip kendi bayrağını sallamakta.bunun açıklaması şudur:

  burdan yola çıkınca hepsinde bir menfaaat ilişkisi vardır.ve bu da şunu getirir ki hiç birisi masumane değildir.
  5 -1 ... weber
 6. 6.
  (bkz: cok tanrili dinler/#15222640)
  1 ... bezgin ordek
 7. 7.
  hepsi de allahtan gelmiştir, sonradan insanlar tarafından yozlaştırılıp kimisi mitolojiye dönüşmüş, kimisi de felsefi akıma,
  birbirinin taklidi değildirler, aynı kaynaktan geldikleri için hepsi de birbirine benzer doğal olarak,
  son din islamiyettir,
  "nasıl ki osmanlı batıdan hamile kalıp bir avrupa devleti doğurdu, avrupa ve amerika da islama hamiledir..." bediüzzaman

  buda, ve herkül gibi birçok peygamber, yanılıyorsam allah affetsin ama mucizeleri onları mitolojik kahramanlar haline getirdi yıllar içinde, ve dinleri eleştirir, ama mitolojiye hayran kalır olduk bütün insanlık olarak,

  "...Bazı anlatımlara göre sonraları tanrılaştırılan Zeus bile Hz. idris (a.s)’in –ki Grek ve Mısır kaynaklarına göre Hz. idris Hermeslerin Hermesi olarak da anılır- Atina’ya Tevhid inancını tebliğ etmesi ve halkı çok tanrıcılığın parçaladığı ahlaki yozlaşmadan kurtarması için gönderdiği valiydi. Ne Avrupa’nın ne Yunan’ın kendine özgü herhangi bir felsefe veya hikmet kaynağı yoktur. Alfred Weber'e göre Yunan felsefesinin mutlak ve tam anlamıyla özgünlüğünden söz etmek güçtür. Doğu'nun bu felsefe üzerinde mutlak etkisi vardır. Çünkü Mısır'la temasa geçmeden önce Yunanlılarda kelimenin gerçek anlamında felsefeden söz edilemez. Bundan başka Yunan felsefesinin babaları hep iyonyalıdırlar; felsefe Küçük Asya (bugünkü Anadolu)dan önce italya'ya ve oldukça geç bir devirde Atina'ya, yani hakiki Yunanistan'a getirilmiştir. Mısır ve Keldani ilminin etkisine Herodot açıklıkla şehadet etmektedir; bu, islâm mekteplerinin Ortaçağ Hıristiyan düşüncesinin gelişmesi üzerindeki etkisine benzetilebilir. Bunun yanında Weber, Doğu'nun Batı üzerindeki ilim ve düşünce alanlarında iki defa kesin etkide bulunduğuna dikkat çeker. Biri Doğu hikmetinin Mısır üzerinden Yunan'a geçmesi, diğeri Müslümanların 9. yüzyıldan itibaren Sicilya ve ispanya üzerinden Avrupa'ya sağladıkları bilgi intikali ile husûle gelen etki.1 Farabi, “Hikmetin (tefekkür ve hakiki bilginin) ana yurdu Keldanidir, buradan Mısır’a, oradan italya’ya ve sonra Yunanlılara geçti. Allah, bana hikmeti ana yurduna geri getirme görevini vermiştir”2 der. Farabi ve Müslüman hakimlerin ortak çabasıyla teşekkül eden muazzam miras Avrupa’ya intikal ettikten sonra Aydınlanma’nın önü açıldı. Bu yüzden açıkça Nietszche “islam olmasaydı Aydınlanma olmazdı” diyordu. Kısaca Sokrat öncesi filozoflar, bilgi ve hikmeti Doğu’da okuyup tahsil ettiler; Sokrat sonrası filozofları Batı’ya Müslümanlar tanıttılar. Müslümanlar Batı’ya felsefe ve akli bilgiler yanında tecrübi bilgileri (mesela sıfırı ve deneyi) de öğrettiler..." kaynak; http://www.koprudergisi.c...oster=Yazi&YaziNo=961
  ... yetiyour
 8. 8.
  insanların kendilerini avutması için çok güzel oluşturulmuş kurallardan ibarettir.Her toplumun kendi çıkarlarına göre değişir.misal:bir insan öldüğünde ona öbür dünyada kavuşma düşüncesi, orada cennete gittiğini vs. düşünmek sadece acıyı hafifletmek için vardır*.dogmatiktir.sorgulanamaz.sorgulamadan da insan olunamaz.
  4 ... nikimikabuletartik
 9. 9.
  vicdani bir durumdur. ölüm öldürülmediği sürece dinler var olacaktır. insan inançsız yaşayamaz, ateistlerin bile bu dünyadan zevk almalarını sağlayan tek şey bilinçaltlarına kazınmış ebediyet kavramıdır.
  ... meskoder
 10. 10.
  dogmalar bütünüdür. çoğu bilimi engellemiştir, bunlara sebep olan ise kutsal kitaplar değil cehaletten gözü kör olmuş örümcek kafalı yobaz insanlardır.
  1 ... reise reise