1. 1.
  Matematiksel işlemlerin sayılarla değil de harflerle yapılması.
  ... tusu
 2. 2.
  batıda algebra olmakla arap dilindeki al-cebr sözünden alınmıştır.bu sözün kaynağı ise IX-X asırlarda yaşamış orta asyalı türk matematikçisi muhammed al-harezm bin musa nın hisab al-cebr vel mukabele adlı kitabı olmuştur.cebir sözünün manası düzeltmek zinama sokmak anlamına gelir ki,çağdaş ispanya da bu söz sınıkçı anlamında alcebirista gibi kullanılmaktadır.
  ... gazoz_kapagi
 3. 3.
  bilinmeyen değerlerin, işaret ve harflerle sembolize edilerek kurulan denklemlerle bulunması esasına dayanır. nicelikleri simgelerle göstererek sayı sistemleri arasındaki ilişkileri, sistemlerin özelliklerini inceler.
  ... 01101001
 4. 4.
  Cebir kelimesi Arapça da kırık olan bir şeyi doğrultmak manasına gelir. Hattâ kırık ve çıkık olan bir uzva sarılan tahtalara cebire denilir.
  ... manyach
 5. 5.
  (bkz: lineer cebir)
  (bkz: soyut cebir)
  (bkz: cebir ve sayılar teorisi)
  ... ovov
 6. 6.
  (bkz: zor)
  1 -1 ... sadik 2 dost 1 hayat 1 olum
 7. 7.
  bir hukuk terimi olarak; kişinin yaşamına, sağlığına, mal varlığına ve özgürlüğüne verilen zarardır. devletin yetkili kıldığı organların dışında kimse cebir uygulayamaz.
  (bkz: yaptırım)
  2 ... vend avesta
 8. 8.
  sayılar yerine imler konularak sayısal işlemlerin genelleştirilmesi.
  2 ... lnoktagranado
 9. 9.
  Niceliklerle ilgili meseleleri çözümlemek için denklemlere çevirerek basitleştiren ve bu yolla genelleştiren matematik kolu. Cebirde, sayılar yerine harflerle işlem yapılır. Bu bakımdan, cebirde, aritmetik gibi kesin sonuç alınmaz. Buna karşılık her durumda kullanılabilecek formüller elde edilir.
  ... destination unknown
 10. 10.
  yaşlı matematiği. tam sayılarda başlar, polinomlara gelmeden biter.
  ... david addison