1. 1.
  Kalıtım yoluyla geçen bir kast bölünmesine dayalı toplumsal bir kuruluşu içeren Hint dini,Brahmanlık.
  ... italiano
 2. 2.
  Hint dinlerindeki gelişmeler sonucu Hinduizm adını alan din, Brahmanların hakimiyet sağladıkları dönemde ise Brahmanizm terimi ile ifade edilmiştir. Günümüzde Hinduizm ve Brahmanizm terimlerinin bir biri yerine kullanıldığı bilinmektedir. Yaygın bir anlayışa göre Hinduizm ve Brahmanizm terimleriyle, en eski Vedalar döneminden günümüze ulaşmış bulunan Hintlilerin inanç, düşünüş, his ve hayat tarzları kastedilmektedir.*
  ... meister writer
 3. 3.
  hindistan'da inek ve sigirlara saygı duyulmasının temelinde brahmanizm ilkeleri yatar. brahmanistler ölen insan gömüldüğünde bedeninin parçalandığına, bitkilerin bir şekilde bu parçaları emdiğine ve bu nedenle bitkileri yiyen hayvanların da ölen insanların bir bölümünü içine aldığına inanırlar. işte bu nedenledir ki adı geçen hayvanlara saygı gösterilip kutsal sayılırlar.
  ... bonkor banker
 4. 4.
  olayları yaratana değil bizatihi olayın kendisine tapınma anlayışı. tapınanların tapınanlardan daha çok olduğu bir inanç biçimi. (400 milyon kadar tanrı sayılmaktadır.)
  ... karaanj
 5. 5.
  (bkz: maradona)
  (bkz: tanrının eli)
  ... pillars of creation
 6. 6.
  temel hint dini. budacılığı da içine alan bütün hint inançları brahmanizmin izlerini ve etkilerini taşır. hindistan'ın sosyo-ekonomik ve polititik yapısını bu din belirlemiştir. barahmanizmin mitolojik ve felsefel yanları vardır. felsefe yanı brahman ve atman kavramlarına dayanır. mitolojik yanı başta tanrı brahma olmak üzere vedizm'den gelen çoktanrıcılık inancıdır.
  ... hayret engiz
 7. 7.
  brahmanizm
  1 ... katipzade
 8. 8.
  Doğu dinlerinden bir tanesidir. Ekseriyetle hindistan bölgesinde inananları bulunur.
  ... jamiryok