brezilya'nın domain uzantısı.
bromun simgesi.
html de bir tag. bir satır aşağı geçmeye yarar.

<br>
yabancı bir insan evladıyla mailleşirken best regards yerine kullanılan kısaltma.
Doğada Na, K, be Mg bromürler halinde bulunur. Deniz suyunda az miktarda bulunan bromürlere deniz bitkilerinde, bazı maden yataklarında rastlanır. Oda koşullarında koyu kızıl renkli sıvıdır.

kaynak: vikipedi.
Basic Regulation .
türk seyir haritalarında burunun kısaltması.

(bkz: ümit burnu)