bugün

Antoine Balard tarafından 1826 yılında keşfedilen halojen ametal.
(bkz: br)
Sembol: Br

Atom numarası: 35

Atom ağırlığı: 79.904g/mol

Oda koşullarında (25°C 298 K): Kırmızı renkli sıvı

Ametal

p-blok elementi
yunanca da 'pis koku' anlamına gelen bromos tan ismini alan element.
Halojenler grubundan bir eleman. Kimyasal sembolü Br, atom numarası 35, atom ağırlığı 79.917 dır. Koyu esmer kırmızı renkli bir sıvıdır. Kaynama noktası 58.8 derece olan Brom, âdi sıcaklıkta bile şiddetle buharlaşır. Buharı fena kokulu, esmer kırmızı renkli, zehirli ve tahriş edicidir. Bilhassa solunum organlarını ve gözleri tahriş eder. Donunca esmer, hafif metalik parlaklıkta billurlar meydana getirir.

1826 yılında Balard tarafından deniz suyundaki tuzlardan elde edilmek suretiyle yeni bir eleman olarak keşfedilmiştir. Tabiatta klorürler yanında az olarak, bromürler halinde yaygın olarak bulunur. Kimyasal reaksiyonlara çok yatkındır. Hemen bütün elemanlarla kolaylıkla birleşir.

Brom ve bileşikleri birçok organı boyar maddelerin sentezinde, yatıştırıcı ilâçların ve uyku ilâçlarının elde edilmesinde, fotoğraf cam ve kartlarının filmlerin hazırlanmasında kullanılır.

Su içinde ve çok serin yerde saklı tutulur. Şiddetli zehirli olduğu için ayrı yerlerde bulundurulur.
adı burhan olan kişiye samimi bir yaklaşımdır.

kro olanlar için : (bkz: krom)
başlarda masalcı olarak bilinen ancak sonradan ejderhası ölmüş bir süvari olduğu ortaya çıkan, eragon a bildiklerini öğreten, mezarının saphira tarafından çeşitli değerli taşlarla kaplandığı karakter.
1965 doğumlu ilginc bir ressam.

http://www.bromart.com/

websitesinden resimlerine bakabilirsiniz. hafif bir fetiş havası vardır.
pis kötü kokulu, koyu kırmızı bir element. Simgesi Br, atom numarası 35, atom ağırlığı 79.92, kaynama noktası 60°C. 1826’da tuzlu deniz suyunda bulunarak ortaya çıkarılmıştır. Sudan üç kat daha yo¬ğundur ve kırmızı buhar çıkarır. Suda çok iyi erir (brom suyu). Kim¬yasal özellikleri klorunkine benzer. Metallerle birleşerek bromürleri oluş¬turur. Gümüş bromür fotoğrafçılıkta, potasyum bromür, amonyum bromür, kalsiyum bromür tıpta kullanılır. Boya sanayiinde de geniş kullanım alanı vardır.

Kaynak: http://www.yeniansiklopedi.com/brom/#ixzz2ORYhfuvo