1. 1.
  bir erkek ismi
  oğuz aral ın bir tiplemesi
  2 ... aabi
 2. 2.
  fatih sultan mehmed'in mahlası.
  "kâ'be hakkı avni baş eğmez namâza yüz yumaz
  kaşların mihrâbına yeter secde kıblem bana"
  ( ey kıblem (gibi her an yöneldiğim sevgili!) kâbe hakkı için, avni namaz kılmak maksadıyla başını eğip, yüzünü yıkamaz... (çünkü) senin kaşlarının mihrabına secde etmek benim için yeterlidir.)
  6 ... farabi
 3. 3.
  hep eziği oynıyan bi karakterin ismi olmustur.
  ... hendrix
 4. 4.
  ''bir hakikat kalmasın alemde allah'ım nihan'' gibi zaman mekan ötesi evrensellikteki harika dizenin müellifi ali insan, büyük fatih...
  1 ... cryptic
 5. 5.
  "bağlamaz firdevs e gönlini kalata yı gören
  servi anmaz anda ol ser-i dilara yı gören
  bir firengi şivelü isa yi gördüm anda kim
  lebleri diridüdür dir idi isa yı gören "

  avni

  bu şiiri galata semti için yazmıştır.
  2 ... imhotep
 6. 6.
  sâkiyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider
  irüşür fasl-ı hazan bâg ü bahâr elden gider

  her nice zühd ü salâha mail olur hâtırum
  gördügümce ol nigân ihtiyar elden gider

  şöyle hâk oldum ki âh itmeğe havf eyler gönül
  lâ-cerem bâd-ı sabâ ile gubâr elden gider

  gırra olma dilberâ hüsn ü cemâle kıl vefa
  baki kalmaz kimseye nakş ü nigâr elden gider

  yâr içün agyâr ile merdâne ceng itsem gerek
  it gibi murdar rakîb ölmezse yâr elden gider
  1 ... fena halde leman
 7. 7.
  bir oguz aral tiplemesi (bkz: avanak avni)
  ... darkerway
 8. 8.
  Arapça'dan dilimize geçmiş bir kelimedir. isim olarak da kullanılır. "yardım ve yardımcılıkla ilgili" anlamına gelir.
  2 ... sechkean
 9. 9.
  Hiç kimse yok kimsesiz
  Herkesin var bir kimsesi
  Ben bugün kimsesiz kaldım
  Ey kimsesizler kimsesi

  Kimse aradığım yollarda
  Kimsesizlik kimsem oldu
  Dinsin artık hicranın cana
  Kimse aradığım yollar
  Kimsesiz kimselerle doldu.
  4 ... forza the glue
 10. 10.
  (bkz: gırgır)
  ... whereismywings