1. 1.
  ingiliz ekonomist. neo-klasik ekonominin bir kurucusu olarak pazarlarda denge fiyatlarını oluşturan arz ve talep gücüne dikkat çekmiş, bu aşamada talebin fiyat esnekliği kavramını ortaya atmıştır. " ekonominin prensipleri " adlı kitabı neo-klasik
  ekonominin en önemli yapıtları arasındadır.
  3 -1 ... lanetlizeynep
 2. 2.
  Arz-talep dengesinin kurulmasında zaman faktörünü de dikkate alan iktisatçıdır. arz ve talep arasında sadece bir sebep-netice ilişkisi değil, fonksiyonel bir ilginin bulunduğunu da göstermiştir. onu klasik iktisatçılardan ayıran en önemli özellik budur.
  1 ... bez bebek
 3. 3.
  john maynerd keynes'ten sonra iktisat bilimine en çok fayda sağlamış, yeni yollar kat edilmesine vesile olmuş ingiliz ekonomisttir. ekonomi bilminde cambridge okulu'nun kurucusudur. salt iktisat kelimesini kullanan ve pozitif iktisatı seçen iktisatçı iktisatın bir seret bilmi olduğunu ileri sürmüş ve iktisat insanların refahını arttıracak yolları arayan bir ilimdir demiştir.

  1890 yılında ilk çalışması olan principles of economics(iktisatın ilkeleri) yüzlerce iktisatçının aydınlatıcı iktisat teoremlerinin geliştirildiği ekonomi literatürünün en önemli eserlerinden biri olmuştur.
  bu eseri ile değeri maliyete bağlayan ve arzı ön planda tutan klasik ekol görüşleri ile, değeri faydaya bağlayan ve talebi ön planda tutan marjinal fayda kuramcılarının görüşlerini sentezlemiş; değer kavramı; arz ve talep fiyatları arasındaki dengede ortaya çıkar demiştir.

  sanayi ve iş kolu ile para kredi ve ticaret isimli eserleri de dikkat çekmiştir.

  iktisatın meşhur kısa dönem(1yıl) ve uzun dönemini(5, 10+ yıl) bulan iktisatçıdır. bu tezine kısa dönemde fiyatları etkileyen unsurun talep dolayısıyla tüketici faydası, uzun dönemde ise üretime bağlayarak ulaşmıştır.

  m.v=p.t olan fisher tipi mübadele denkleminin yanına cambridge ekolüne uygun olarak m=k.py denklemini getirmiştir.
  yani irving fisher elde tutmak zorunda olunan para miktarı ile ilgilenirken, marshall elde tutulmak istenen para miktarı ile ilgilenmiştir.
  ... labouffee
 4. 4.
  makro dengenin temeli olan marshall-lerner teoremini bulmuş, keynes 'in hocasıdır.
  ... sahtemustaine
 5. 5.
  işletmelerin yaşam hikayesini; dört nesillik bir yaşam süreci şeklinde açıklayan ingiliz iktisatçı.

  "bir işletmeyi dede kurar, baba büyütür, oğul korur, torun sanat tarihi okur"
  1 ... ragnarok
 6. 6.
  iş hayatını etkileyen en büyük etkenin maddi çıkar olduğunu söyler.
  ... ethel
 7. 4.
  Bir de zaman var diyerek arz-talep hususuna başka bakmış ve çok sevdiğim keynes beyin hocası. Hakkında birçok şey söyleyebilirim ama iktisad felsefe gibi hakkında çok konuşma cüretini gösterebileceğim bir alan değil.
  1 ... friedrich marcus allofron
 8. 5.
  mikro iktisatta piyasa dengesinin nasıl sağlandığını miktar intibakı yoluyla açıklayan iktisatçıdır.
  ... o eli cekiyosun
 9. 6.
  rant benzeri kavramını geliştirmiştir.
  ... o eli cekiyosun
 10. 7.
  talep esnekliğini talep teorisi ile açıklaya ilk iktisatçıdır.
  ... o eli cekiyosun